TUINDORP OOST – UTRECHT2019-03-13T15:48:21+00:00

Project omschrijving

Wijken verbonden om elkaar te ontmoeten

TUINDORP OOST – UTRECHT

De Winklerlaan in Tuindorp-Oost, onderdeel van de wijk Noord-Oost in Utrecht. Nu vind je er een traditioneel verzorgingshuis met 127 appartementen, geschikt voor mensen met een lichte zorgindicatie. Het gebouw is functioneel en technisch verouderd en past niet meer in de visie op wonen van Careyn. Daarom gaat Lithos in samenwerking met Zenzo maatschappelijk Vastgoed, Careyn en de gemeente Utrecht aan de slag met de herontwikkkeling van dit bestaande verzorgingshuis.

Ambitie

Het bestaande pand is gesloopt. Op deze plek komen vier nieuwe gebouwen. Drie gebouwen met in totaal 172 levensloopbestendige appartementen die straks worden verhuurd. Wanneer nodig kunnen bewoners van deze appartementen zorg afnemen bij Careyn. Daarnaast komt er een gebouw met appartementen die bestemd zijn voor mensen die afhankelijk zijn van zwaardere zorg. Voor deze doelgroep worden tweekamerappartementen van 55 m2 GBO ontwikkeld. Per zeven appartementen wordt een gemeenschappelijke voorziening (met de omvang van een driekamerappartement) ingepast.

Verbonden om elkaar te ontmoeten.

Integratie Groene Kop

We ontwikkelen dit project in de zogenoemde Groene Kop. Een gebied dat recent opnieuw is ingericht. Met het ontwerp hebben we hier rekening mee gehouden. Het landschappelijk ontwerp sluit naadloos aan op de groene kop. Tussen de gebouwen door wandel je zo het park in. Zo verbinden we de nieuwe appartementen met de Groene Kop. En daarmee ook met het aangrenzende volkstuinencomplex ‘De Driehoek’, het tegenoverliggende Gerrit Rietveld College en de wijk. Zo ontstaat de mogelijkheid elkaar te ontmoeten.

Status herontwikkeling

In april 2014 is gestart met een intern- (bewoners en personeel) en extern (bewoners uit de wijk, belanghebbenden, geïnteresseerden, etc.) participatietraject. Tijdens een drietal bijeenkomsten wordt met elkaar van gedachten gewisseld over de wensen en behoeften van de toekomstige ontwikkeling.

Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld en in december 2017 is het voorlopig ontwerp van DP6 voorgelegd aan de welstandscommissie. De beelden uit deze presentatie staan hieronder afgebeeld.

Er zal sprake zijn van een gefaseerde bouw, waarbij de nieuwbouw (moet) verrijzen naast het bestaande verzorgingshuis. Zodra de eerste bouwfase gereed is, zullen de dan nog aanwezige bewoners van het verzorgingshuis verhuizen naar de nieuwbouw. Dan kan het verzorgingshuis worden gesloopt en kan aangevangen worden met de tweede bouwfase.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Paul Dijkman (033-453 59 59) wil je er graag meer over vertellen. Ben je geïnteresseerd in wonen in ons project Tuindorp Oost? Schrijf je dan in via deze link.

TUINDORP IN BEELD
Meer projecten
2019-03-13T13:38:19+00:00

KERNHEM – EDE

Aangesloten op het "duurzaamste warmtenet van Nederland". Groen, duurzaam en autoluw wonen

NIEUWBOUWAANBOD

ZOEKEN OP EXPERTISE

KUNNEN WE JOU HELPEN?

KOFFIE ERBIJ?
Go to Top