16|04|2016

Een nieuwe toekomst voor ‘kop van tuindorp-oost’

Stichting Careyn, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed en Lithos bouw & ontwikkeling hebben overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van het project Tuindorp-Oost in Utrecht. Op 27 maart 2014 zetten R.G.H. van Dam van Stichting Careyn, M.H.J.A. Wijnen van Zenzo Maatschappelijk Vastgoed en H.G.J.M. Poldermans van Lithos, hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst.

Op de locatie van het huidige zorgcentrum Tuindorp Oost aan de Winklerlaan te Utrecht is Careyn een initiatief gestart met betrekking tot de herontwikkeling van de locatie. De ambitie is om ca. 160 levensloopbestendige woningen te bouwen in meerdere woningtypologieën en voor verschillende typen huishoudens. De woningen zijn geschikt voor zelfstandige bewoning voor mensen met en zonder zorgindicatie. Wijkvoorzieningen worden gerealiseerd op basis van de behoefte uit de wijk en initiatiefnemers. Het zal nadrukkelijk geen nieuwe zorgcentrum worden, maar een prettig gebied waar kwaliteit van wonen, recreeren en ontmoeten centraal staan.

Het College van Utrecht is enthousiast en ziet het plan op hoofdlijnen haalbaar.

Participatiebijeenkomst

Op 3 april vond een participatiebijeenkomst voor omwonenden plaats ten kantore van Careyn om de plannen toe te lichten en samen te kijken naar de kansen van het project. Naast Careyn was de architect van het plan, Rutten van der Weijden, aanwezig, de gemeente Utrecht en projectontwikkelaar Zenzo Maatschappelijk Vastgoed.

Het wordt een prettig gebied waar kwaliteit van wonen, recreëren en ontmoeten centraal staan.

Na de toelichting van de plannen gingen groepen omwonenden met elkaar aan de slag om kansen, wensen en bedreigingen te bespreken. Middels blokjes kon men de positie van de gebouwen aangeven op de locatie voor het het ontwikkelen gebied om het plan zo optimaal mogelijk te maken. In opperbeste sfeer presenteerden omwonenden nadien hun plannen.

De resultaten van de bijeenkomst worden op de sites van Careyn (www.careyn.nl) en Zenzo (www.zenzo-mv.nl) gepresenteerd.

ZOEKEN OP NIEUWBOUWAANBOD

ZOEKEN OP EXPERTISE

KUNNEN WE JOU HELPEN?

2018-10-24T10:18:26+00:00
Ga naar de bovenkant