Vrij en toch in de buurt van het het dorp

DE HOEF – HOOGERHEIDE

Onderdeel van de gebiedsontwikkeling De Hoef in Hoogerheide zijn deze laatste woningen gerealiseerd. In de gehele ontwikkeling is de groene omgeving meegenomen in het ontwerp.

DE LIGGING VAN DEZE WONINGEN IS PRACHTIG, TEGEN DE ECOLOGISCHE ZONE AAN, VRIJ EN TOCH IN DE DIRECTE NABIJHEID VAN HET DORP.

Twee delen

De Hoef bestaat uit twee delen: een natuurgebied van grote ecologisch waarde in het noorden met de bestaande bospercelen als uitlopers in het bebouwde deel van De Hoef, en het woongebied van De Hoef zelf. De bebouwing van De Hoef begint aan de zuidkant direct grenzend aan de dorpskern van Hoogerheide. Naarmate verder richting het natuurgebied wordt gebouwd, neemt de bebouwingsdichtheid af. Door de woningen om de bosrand heen te bouwen en omgekeerd het bos via uitlopers in de wijk te brengen, ontstaat er een vloeiende overgang naar het natuurgebied in het noordelijke deel.

DE HOEF- HOOGERHEIDE IN BEELD
Meer projecten
2021-02-16T13:37:06+00:00

NEERLANDIA – UTRECHT

Voormalig terrein van draadstaalfabriek Neerlandia getransformeerd naar een hippe woonwijk

ZOEKEN OP NIEUWBOUWAANBOD

ZOEKEN OP EXPERTISE

KUNNEN WE JOU HELPEN?