DE SOKKERWEI – Castricum2019-05-01T14:39:09+00:00

Leren, werken en wonen compromisloos samengevoegd

DE SOKKERWEI – Castricum

Vanuit de gewonnen prijsvraag is in dit project de eerste duurzame basisschool van Nederland gerealiseerd. Het principe van duurzaamheid heeft geleid tot een invulling waarin de verschillende functies – leren, werken en wonen – compromisloos zijn samengevoegd en ieder voor zich een extra dimensie hebben gekregen.

De Sokkerwei is, dankzij een goede samenwerking met de verschillende partijen een plan met allure geworden.

 

Duurzaam

Deze school is door zowel passief als actief gebruik te maken van zonne-energie gerealiseerd met een zogenaamd energie nul concept. Tevens is zowel in het ontwerp van het gebouw, als in de inrichting van de omgeving gestreefd naar een optimaal gebruik van duurzame materialen, een zuinig verbruik van het drinkwater en het behoud van bestaande natuur.

In het plan is echter niet alleen een vernieuwende oplossing gevonden voor een betere huisvesting van de Sokkerwei, maar is ook invulling gegeven aan de wens de beschikbare grond zo verantwoord mogelijk te gebruiken. Door het maken van een ondergrondse parkeerkelder en het realiseren van twintig appartementen op het dak van de school is er zelfs sprake van drievoudig grondgebruik. Tot slot is, vanwege de te verwachte daling van leerlingenaantal in het ontwerp, reeds rekening gehouden met de mogelijkheid tijdelijk een viertal woningen te gebruiken als tijdelijk klaslokaal.

Eerste duurzame school van Nederland nog steeds fris. Zo fris dat het na zeven jaar lijkt of het gisteren gebouwd is

– MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Woningen

Naast de ontwikkeling en bouw van de basisschool bestond het totaal project uit zeven vrijstaande woningen, twee vijverwoningen en een complex met acht appartementen en twee praktijkruimten. De Sokkerwei heeft een duidelijke profielschets. Deze profielschets is tot stand gekomen op basis van een studiedag met het team, gesprekken met de directie, met de leerkrachten en enkele leerlingen van school.

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft een artikel geplaatst over de duurzame school Sokkerwei in Castricum. Daaruit blijkt dat zeven jaar na de bouwtijd deze school nog steeds fris is en minder energie verbruikt dan een vergelijkbare school. De school werd door Zenzo Maatschappelijk Vastgoed ontwikkeld en door Lithos bouw & ontwikkeling gerealiseerd.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Henk Polderman (033-453 59 59) wil je er graag meer over vertellen.

DE SOKKERWEI IN BEELD
Meer projecten

ZOEKEN OP NIEUWBOUWAANBOD

ZOEKEN OP EXPERTISE

KUNNEN WE JOU HELPEN?

Ga naar de bovenkant