11|11|2021

___

TERUGBLIK WIJKVERNIEUWING
GAGELDONK-WEST
BERGEN OP ZOOM

In 2013 deed Stadlander een vrij ongebruikelijke uitvraag voor de wijkontwikkeling van Gageldonk-West. Wel eentje die op ons lijf geschreven is: ja, we doen meer dan bouwen, we kunnen wat toevoegen aan de wijk! 

Sociaal projectleider Arjen de Vries en Gert van Uffelen zijn de wijk ingegaan om de buurt goed te leren kennen om zo de behoeften in de wijk goed in kaart te kunnen brengen. Sindsdien is door de nauwe samenwerking van Stadlander, de gemeente Bergen op Zoom en Lithos bouw & ontwikkeling een groot deel van Gageldonk-West zowel fysiek als sociaal herboren. Er is op zoek gegaan naar de social return, de meerwaarde voor de buurt. Door bewoners te betrekken en sàmen activiteiten te organiseren in de wijk. Van recyclen en samen opruimen tot energiebesparingsprojecten en banenmarkten. Het heeft als een vliegwiel gewerkt voor de verdere wijkverbetering!

De resultaten van deze 5 jaar wijkontwikkeling laten zien dat het na een lastige periode van sloop- en bouwactiviteiten, ook dit keer weer helemaal goed zal komen!

Met onze ontwikkelpartner Zenzo MV VOF en in nauwe samenwerking met Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom gaan we door met dit bijzonder mooie project! April 2021 is het startschot gegeven voor de verdere wijkvernieuwing van Vijverberg Zuid. Tot 2023 mogen we hier 131 moderne, energiezuinige woningen gaan realiseren. Het oude winkelcentrum De Gentiaan is inmiddels ook gesloopt en hier wordt in 2022 voor Rialto Vastgoedontwikkeling gestart met de bouw van een nieuw centrumhart met winkels en een gevarieerd aanbod appartementen. We houden u op de hoogte!

ZOEKEN OP NIEUWBOUWAANBOD

ONS NIEUWBOUWAANBOD

ZOEKEN OP EXPERTISE

KUNNEN WE JOU HELPEN?

KOFFIE ERBIJ?
2021-11-24T10:41:34+00:00
Ga naar de bovenkant