Wijkvernieuwing Gageldonk-West in finale fase

Bewoners en organisaties gaan vernieuwde wijk binnenkort helemaal zelf dragen

De wijkvernieuwing van Gageldonk-West in Bergen op Zoom zit in de finale fase. De verwachting is dat alle bouwwerkzaamheden in de loop van 2024 worden afgerond. Renovatie, nieuwbouw en het herinrichten van de openbare ruimte hebben de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de wijk dan enorm vergroot. Er is ook veel geïnvesteerd in verbetering van de sociale structuren door de bewoners op allerlei manieren bij de wijkvernieuwing te betrekken.

Een nieuw elan voor Gageldonk-West
Op dit moment werken de bouwers Lithos bouw & ontwikkeling en De Kok Bouwgroep nog aan de voltooiing van Vijverberg-Zuid en de Populierbuurt. Als kers op de taart realiseert Lithos in het hart van Gageldonk-West bovendien een nieuw winkelcentrum. Hier is plaats voor 4000 m2 aan winkels met erboven een kleine honderd woningen. Het oude winkelcentrum de Gentiaan aan het Piusplein en de Kastanjelaan, dat tientallen jaren beeldbepalend was voor het hart van de wijk, is hiervoor gesloopt. Ook het woongebouw de Piushof wordt flink onder handen genomen. Hier komt op de begane grond en eerste verdieping het Huis van de Wijk. In dit nieuwe wijkcentrum komen allerlei maatschappelijke voorzieningen. Het wordt dé ontmoetingsplek voor de bewoners van Gageldonk-West.

Ook de Heilig Hart Kerk krijgt een belangrijke rol in het vernieuwde centrum. In dit oude kerkgebouw ontwikkelt Zenzo Maatschappelijk Vastgoed samen met BuiltbyDeWildt een gezondheidscentrum. Inpandig wordt de oude kerk grondig verbouwd. En ook de buitenzijde wordt aangepakt. Het gebouw krijgt een open karakter en uitnodigende uitstraling. Daarvoor worden onder andere veel raampartijen toegevoegd. Je loopt hier als alles klaar is makkelijk naar binnen. De geplande oplevering is eind 2024. De wijkbewoners vinden hier dan twee huisartspraktijken, een apotheek, fysiotherapeut en prikpost bij elkaar.

Met de realisatie van het complete centrumplan zijn straks alle belangrijke wijkvoorzieningen op één plaats samengebracht en krijgt de hele wijk een nieuw elan. Samen met wijkbewoner Alex Pijnen en sociaal projectleider Arjen de Vries kijken we terug op de afgelopen jaren waarin veel is gedaan om dit nieuwe elan te realiseren.

Alex Pijnen voelt zich vergroeid met de wijk
Alex Pijnen woont al bijna 50 jaar in Gageldonk-West. Hij voelt zich met de wijk vergroeid en wil hier voor geen goud weg. Van huis uit is hij elektrotechnicus. Later werd hij logistiek manager bij Fokker in Woensdrecht. Tegenwoordig is hij met pensioen, maar stilzitten is er niet bij. Hij is nog altijd volop actief als programmatechnicus bij radio ZuidWest FM. Vanwege de wijkontwikkeling moest hij 5 jaar geleden vertrekken uit zijn woning aan het Piusplein boven winkelcentrum de Gentiaan. Daar heeft hij 43 jaar gewoond. Voor die tijd woonde hij 2 jaar op de Populierenlaan en nu woont hij alweer 4,5 jaar op de Ericalaan.

Het werd tijd voor vernieuwing
Alex: “Toen ik eruit moest op het Piusplein was ik echt niet blij. Potverdorie, verhuizen, dacht ik. Ik had daar veel ruimte waar ik mijn gigantische muziekcollectie, meer dan 15.000 cd’s, lp’s en singeltjes, makkelijk kwijt kon. Die had ik verzameld in de ruim 50 jaar dat ik als vrijwilliger bij de radio zit. Maar er zat niets anders op dan te verhuizen. Ik zag ook wel dat het tijd werd voor vernieuwing. Ik woonde echt graag in het appartement in de Gentiaan, maar ik zag het gebouw ook ouder worden en de omgeving verloederen. Het ging eigenlijk al een hele periode langzaam bergafwaarts met de wijk. Overal zag je achterstallig woningonderhoud. Dat was niet fijn, het was echt wel een achterstandswijk geworden. Dan krijg je ook dat mensen minder netjes met de omgeving omgaan. Dus ik dacht uiteindelijk ook in nieuwe mogelijkheden en zag de sloop als een mooie kans om een nieuwe start te maken. Maar ik wilde wel in mijn eigen wijk blijven wonen.”

Van het Piusplein naar de Ericalaan
Alex: “Dankzij het Sociaal Plan van woningcorporatie Stadlander kon ik gelukkig in Gageldonk-West blijven wonen. Ik ben verhuisd naar een nieuwbouwappartement aan de Ericalaan. Dat is nog steeds dicht in de buurt van het Piusplein. De gezelligheid in deze omgeving en de korte afstand naar het stadscentrum heb ik altijd fijn gevonden. Ik heb in mijn nieuwe appartement wel een kamer minder, maar alles is nieuw en energiezuinig. Dat was een vooruitgang die het verhuizen ook weer aantrekkelijk maakte. Mijn muziekcollectie heb ik helemaal gedigitaliseerd en de fysieke schijfjes van de hand gedaan. Daar had ik geen plaats meer voor. Een aantal bijzondere schijven heb ik nog wel, die wilde ik echt graag houden.”

Nieuwe contacten in een multiculturele wijk
“Sinds ik hier woon, zie ik de wijk steeds meer opknappen. Dat maakt dat ik hier met nog meer plezier woon. Ook de mensen in mijn eigen appartementengebouw leer ik steeds beter kennen. In mijn eigen flat wonen heel verschillende mensen. Nederlands, Marokkaans, Turks, je vindt hier allerlei culturen. We lopen de deur niet plat bij elkaar, maar weten elkaar wel te vinden als het nodig is. Toen dit complex werd opgeleverd was er bijvoorbeeld in alle woningen iets mis met de aansluiting van de inductieplaten waarop we koken. Door mijn achtergrond als elektrotechnicus zag ik al snel waar het probleem zat. Om dat op te lossen, heb ik toen de juiste partij ingeschakeld. Meteen daar achteraan bleek ook dat niemand een handleiding had. Die heb ik toen bij de fabrikant opgevraagd en ook gezorgd dat alle mensen hier op de galerij er een kregen. Zo help je elkaar en leer je elkaar beter kennen. Waar ik naar uitkijk is het nieuwe wijkcentrum dat in de Piushof komt. Daar komen allerlei voorzieningen en ze gaan er van alles organiseren. Daar kun je dan ook anderen ontmoeten. Dat vind ik een mooie toevoeging aan de wijk. Wat ik mis in de wijk is een echte kroeg. Die was er ooit wel op het Piusplein, maar die is verdwenen. Het zou mooi zijn als zoiets ook weer terugkomt.”

“De betrokkenheid van de bewoners in Gageldonk-West is groot. Zenzo en Lithos zijn sinds 2013 actief in deze wijk. Vanaf dat jaar ben ik bijna dagelijks met de bewoners en hun vragen bezig”

– Arjen de Vries

De wijkvernieuwing in Gageldonk-West is regelmatig in het nieuws
Via Wij Maken De Wijk – met een website en een wijkkrant – en ook via de regionale pers word je bijna dagelijks op de hoogte gehouden van nieuws over Gageldonk-West. Maar niet alleen daar. Ook ZuidWest FM brengt regelmatig nieuws over Gageldonk-West in het radioprogramma zuidwest-midweekmagazine waar Alex Pijnen de techniek verzorgt. Kortgeleden was Arjen de Vries, sociaal projectleider voor Zenzo en Lithos, bij ZuidWest FM te gast. Hij vertelde over de voortgang van de wijkvernieuwing en over de sociale projecten die er voor de wijkbewoners zijn opgezet.

Arjen de Vries weet wat er speelt in de wijk
Arjen: “De betrokkenheid van de bewoners in Gageldonk-West is groot. Zenzo en Lithos zijn sinds 2013 actief in deze wijk. Vanaf dat jaar ben ik bijna dagelijks met de bewoners en hun vragen bezig. Ik weet daardoor wat er op sociaal vlak speelt. Gedurende de hele periode van wijkvernieuwing organiseren we met partners in de wijk al activiteiten die de bewoners betrekken en ondersteunen bij alles wat er gebeurt. Dat zijn allerlei activiteiten. Van openingsfeestjes en buurtbarbecues tot  informatiebijeenkomsten, de wijkklusdag, de bouwkennisdag en de jaarlijkse actie Hout Nooit Op. Ik heb ook een rol bij de sociaal-maatschappelijke samenwerking tussen de bouwpartners in de wijk. Die samenwerking is er onder andere op gericht om de bewoners actief te laten deelnemen aan de wijkvernieuwing door werk- en stageplaatsen op de projecten in de eigen wijk aan te bieden. Het doel is om niet alleen te investeren in stenen, maar ook in de mensen in de wijk om zo nog meer bij te dragen aan de leefbaarheid en een fijne woonomgeving.”

Vernieuwing en diversiteit maken van Gageldonk-West een complete wijk
Arjen: “Het centrumplan dat nu gerealiseerd wordt, maakt Gageldonk-West niet alleen heel hip, maar ook aantrekkelijk voor iedereen uit Bergen op Zoom. Als alle bouwwerkzaamheden zijn afgerond, gaan de bewoners en de organisaties de wijk zelf dragen. De combinatie tussen de wijkvernieuwing en dat wat er gebeurt op straat maakt Gageldonk-West tot een hele complete wijk. Een wijk die nooit saai is door de diversiteit in bebouwing en het multiculturele karakter van de wijk. Hier kun je niet alleen heel fijn wonen, maar binnenkort ook heerlijk winkelen en recreëren.”

Meer verhalen

Wijkvernieuwing Gageldonk-West in finale fase

sinds ik hier woon zie ik de wijk steeds

Back to school, maar dan net even anders.

Projectleiders Bjorn Jongste, Danny Peters en Jan van de Kamp hebben ondernemerschap in hun bloed en pakken de kans om hun talenten binnen Lithos uit te bouwen naar een rol in de dagelijkse leiding. Back to school, maar dan net even anders. Lees het hele artikel.

Jeroen: van leerling timmerman naar uitvoerder

IK WILDE VERDER KIJKEN LITHOS STOND ERVOOR OPEN DUS

Meer projecten

ZOEKEN OP NIEUWBOUWAANBOD

ZOEKEN OP EXPERTISE

KUNNEN WE JOU HELPEN?

2023-11-09T08:43:04+00:00
Ga naar de bovenkant