VIJVERBERG NOORD- BERGEN OP ZOOM2021-11-25T11:37:20+00:00

Geloof in de wijk groeit

VIJVERBERG NOORD- BERGEN OP ZOOM

het project Vijverberg in Bergen op Zoom maakt deel uit van de transformatie van de wijk Gageldonk- West. De afgelopen jaren is er in Gageldonk-West veel gebeurd. De wijk heeft een enorme impuls gekregen. Lithos heeft samen met woningcorporatie Stadlander en de gemeente geïnvesteerd in de mensen en in de wijk. Met als resultaat dat ook de bewoners van Vijverberg-Noord met plezier wonen in de eerste nul op de meter woningen.

Over Vijverberg- Noord

Het totale bouwblok ligt langs de Wouwsetraatweg, de toegangsweg vanaf de snelweg naar het Centrum van Bergen op Zoom, en langs de Vijverberg. Een vijver die idyllisch in het groen verscholen ligt als een natuurlijke overgang naar de aanpalende wijk Gageldonk-Oost. De blokken appartementen worden afgewisseld door grondgebonden woningen. Hierdoor ontstaat een gevarieerd straatbeeld dat niet massief overkomt. De architectuur is herkenbaar: het nodigt uit hier te wonen en een fijne plek voor jezelf te creëren. De Vijverberg is het eerste wijkhervormingsproject. De nieuwbouw huurwoningen zijn Nul Op de Meter woningen en allemaal levensloopbestendig.

Vijverberg Noord is een bijzonder project omdat het als eerste project in Nederland voldoet aan de regelgeving energieprestatievergoeding.

Naast woningen realiseren we ook nieuwe voorzieningen voor de bewoners. Waaronder winkels en een multifunctionele accommodatie met school.

De positieve energie voel je als je rond loopt door de wijk!

Bijzondere SROI-opgave (Social Return on Investment)

 • Werkzoekenden uit de wijk weer aan het werk;
 • Stages voor studenten uit de wijk;
 • Samenwerking met wijkondernemingen bij bouwopgave;
 • Betrekken bewoners en jeugd uit de wijk;
 • Aanstellen sociaal projectleider vanuit het bouwbedrijf!;
 • Hergebruik sloopmateriaal voor nieuwe toepassingen voor wijkbewoners.

Mensen

We bouwen samen, we zoeken de mensen op, we willen horen wat er leeft. Bergen op Zoom is prachtig voorbeeld van hoe wij bouwen. We investeren in mensen. We willen het verhaal horen. En daarom hebben we niet alleen een projectleider voor de bouw maar ook een sociaal projectleider aangesteld! We investeren langdurig in de wijk, in de mensen. We luisteren naar de mensen, naar de bewoners. Wat kunnen we voor hen en de wijk betekenen. We zijn een uitvoerend partner en daarom staan we ook vooraan op het gebied van aanspreekbaarheid, signalering en benaderbaarheid. Dat maken zie je bijvoorbeeld aan de bouwkeet die buiten het hek staat, als communicatiepunt voor wijkbewoners.

Juist onze inzet op het maatschappelijke en economische vlak maakt dat dit een Lithos project is, onder andere door:

 • Een banenmarkt te organiseren waarbij 5 arbeidszoekende weer aan het werk zijn;
 • Een Leerwerkplek op de bouw voor vijf leerlingen;
 • Groenevenementen met basisscholen uit de wijk;
 • Schoonmaakacties in de wijk en op de bouw;
 • Bewonersparticipatie, van gebruikte bouwmaterialen iets nieuws maken

Waarom Lithos

De investering in de mensen en het geloof in de wijk dat maakt het verschil. We hebben de mensen, de bewoners leren kennen. Daardoor hebben we woningen ontwikkeld die passen bij de vraag. Samen bouwen wij aan een nieuwe wijk. Het leveren van kwaliteit waarbij de mensen uit de wijk centraal staan en tot hun recht komen. Dat is het verhaal van Lithos, en wat is jouw verhaal?

De vraag

Wij kregen de opdracht om risicodragend koopwoningen te ontwikkelen én bij te dragen aan de leefbaarheid en economische versterking van de wijk; Waarbij wij opereren als verlengstuk van de opdrachtgever.

Het enthousiasme van de bewoners is erg groot. De pers heeft de wijk herontdekt en is zeer positief over Gageldonk. De opbouw van de leefbaarheid en het versterken van de wijkeconomie is nu in volle gang.

Meer projecten in Gageldonk

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project of andere projecten in Bergen op Zoom? Björn Jongste (033-453 59 59) wil je er graag meer over vertellen.

VIJVERBERG IN BEELD
Meer projecten

ZOEKEN OP NIEUWBOUWAANBOD

ZOEKEN OP EXPERTISE

KUNNEN WE JOU HELPEN?

Ga naar de bovenkant