TER SYPE – NIEUW LOOSDRECHT2019-03-13T12:47:38+00:00

Project omschrijving

Ingepast in de bestaande landelijke structuur

TER SYPE – NIEUW LOOSDRECHT

Aan de zuidrand van Nieuw-Loosdrecht ontwikkelt Lithos in nauwe samenwerking met de gemeente Wijdemeren de nieuwbouwwijk Ter Sype. Onlangs is besloten dat Lithos in samenwerking met de gemeente Wijdemeren het bestemmingsplan zal voorbereiden. Het is nog niet bekend wanneer het bestemmingsplan ter visie wordt gelegd.

De nieuwe woonwijk wordt zorgvuldig ingepast in de bestaande landelijke structuur.

Belangrijk kenmerk van de nieuwe woonwijk is dat deze zorgvuldig zal worden ingepast in de bestaande landschappelijke structuur, zodat een verantwoorde beheerste overgang ontstaat tussen landschap en bebouwing. Het water wordt als ruimtelijk structurerend en sfeerbepalend element binnen de wijk gebruikt. Dit refereert tevens aan de sfeer die Loosdrecht naar buiten toe uitademt. In de planontwikkeling wordt verder rekening gehouden met betrokkenen uit de omgeving en de contouren van vliegveld Hilversum, dat nabij het plan ligt. De woningen in het plan voorzien in een differentiatie aan woonsferen en verschillende woningtypen.

Meer projecten
2019-04-23T10:18:31+00:00

BINNENBOS – ZEIST

Een ontmoetingscentrum gericht op zorg & welzijn, zelfontplooiing en ontmoeting voor alle inwoners van Zeist-Oost.

2019-05-01T14:36:48+00:00

ERICALAAN – BERGEN OP ZOOM

Na de sloop van flatgebouwen die energetisch niet meer voldeden, de realisatie van drie complexen waarin een groot deel nul-op-de-meter appartementen

NIEUWBOUWAANBOD

ZOEKEN OP EXPERTISE

KUNNEN WE JOU HELPEN?

KOFFIE ERBIJ?