Parkrijk De Lanen – RijswijkBuiten2022-09-27T13:48:46+00:00

Wonen in een bron van energie

Parkrijk De Lanen – RijswijkBuiten

In opdracht van Harnaschpolder C.V. (een samenwerking van gebiedsontwikkelaars AM en VolkerWessels Vastgoed) gaat Lithos achttien royale en duurzame eengezinswoningen realiseren in Parkrijk De Lanen (fase 3). Het project maakt deel uit van de ontwikkeling van RijswijkBuiten, een moderne nieuwbouwwijk die voorbereid is op de toekomst. 

Duurzaam bouwen en aandacht voor natuurinclusiviteit

Alle woningen en het openbaar gebied van RijswijkBuiten zijn bijzonder duurzaam en gebouwd met aandacht voor groen, water en het klimaat. De woningen zijn voorzien van een warmtepomp en elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen. Daarnaast is er aandacht voor natuurinclusiviteit. Het kleinschalige plan wordt gerealiseerd aan de groene en waterrijke parksingel. Het regenwater dat normaal via het riool verdwijnt, zal hier bovengronds afstromen. Via speciale goten, groenstroken en watergangen wordt het vertraagd afgevoerd naar de parksingel en omliggende waterpartijen. Zo wordt schade door wateroverlast aan woningen en infrastructuur voorkomen. Door het integreren van nestkasten en groen in het ontwerp sluiten de woningen aan op de parkachtige omgeving.

In Parkrijk De Lanen wordt slim omgegaan met mobiliteit. Er is veel ruimte voor fietsers en voetgangers en er zijn minder parkeerplekken dan gebruikelijk. Als alternatief voor de (tweede) auto kunnen bewoners gebruik maken van duurzame (elektrische) deelauto’s en (bak)fietsen van deelvervoerder Hely. Bewoners van Parkrijk De Lanen kunnen deze deelmobiliteit huren bij centrale mobiliteitspunten die tijdens de bouw gefaseerd worden aangelegd.

Parkrijk De Lanen is op de toekomst voorbereid

Planning

Naar verwachting start de bouw in het eerste kwartaal van 2023 en worden de woningen in het eerste kwartaal van 2024 opgeleverd. Om de hoek van De Lanen fase 3 zijn we in juni 2022 inmiddels gestart met de bouw van De Entree: koop- en (sociale) huurappartementen in de gebouwen De Berken en De Beuken en het gezondheidscentrum Parkrijk.

Meer projecten
2019-04-23T10:18:31+00:00

BINNENBOS – ZEIST

Een ontmoetingscentrum gericht op zorg & welzijn, zelfontplooiing en ontmoeting voor alle inwoners van Zeist-Oost.

ZOEKEN OP NIEUWBOUWAANBOD

ZOEKEN OP EXPERTISE

KUNNEN WE JOU HELPEN?

Ga naar de bovenkant