NEDERVECHT – NEDERHORST DEN BERG2019-03-13T14:14:15+00:00

Project omschrijving

Van oude sportvelden naar een
nieuwe woonwijk aan de Vecht

NEDERVECHT – NEDERHORST DEN BERG

‘Dit is de perfecte plek voor ons: aan het water, sportvelden in de buurt, midden in een prachtige omgeving.’ Edward en Manou, kopers van een nieuwe woning in NederVecht, wonen er nu alweer meer dan een jaar. Waar eerst sportvelden lagen krijgt deze nieuwe woonwijk aan de Vecht krijgt steeds meer vorm.

Dit is de perfecte plek voor ons, aan het water, sportvelden in de buurt en midden in een prachtige omgeving.

– Edward en Manou, kopers rijwoning fase 3B

Midden in de natuur, omringd door water, liggen 110 nieuwe woningen, in een mix van grondgebonden woningen en appartementen. Hier vind je tussenwoningen en twee-onder-een-kappers. Vrije sector en sociale huur. Maar ook koopwoningen op vrije kavels.

Lithos bouw & ontwikkeling kocht deze grond toen eerdere plannen voor dit gebied om allerlei redenen niet tot uitvoering kwamen. Via grondig marktonderzoek is de vraag naar woningtypen scherp in beeld gebracht. Daarna liet Lithos een stedenbouwkundig plan ontwikkelen. Het speelt in op uiteenlopende wensen en behoeften.

Een deel van de woningen is gebouwd op een terrein dat in gebruik was als tennis- en voetbalveld. Dit sportterrein dateerde uit de jaren vijftig en was sterk verouderd. De tennis- en voetbalvelden werden verplaatst, samen met parkeerplaatsen en een kinderdagverblijf. De gemeente investeerde in het openbaar gebied.

Lithos coördineerde de noodzakelijke bodemsanering, waarna de vrijkomende grond kon worden gebruikt voor woningbouw. Die woningen zijn vanaf 2016 gefaseerd op de markt gebracht. Kopers en huurders komen overigens niet alleen uit de directe omtrek, maar ook uit Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en andere plaatsen uit de regio.

‘Typisch Lithos’ is hier de geïntegreerde aanpak. Lithos toonde zich bereid het gehele risico te dragen, en kwam daardoor als beste uit de bus bij de selectie van de marktpartij. Maar Lithos nam ook de procesaanpak, de communicatie met de omgeving, de verplaatsing van de sportterreinen en de financiering voor zijn rekening. Door binnenstedelijk bouwen en herontwikkeling van een bestaand terrein is het ruimtebeslag voor de nieuwbouw beperkt.

NEDERVECHT IN BEELD
Meer projecten
2019-03-13T15:56:46+00:00

HEMERHOUT – EDE

Moderne stadswoningen en sfeervolle laanwoningen aan de rand van Kernhem

NIEUWBOUWAANBOD

ZOEKEN OP EXPERTISE

KUNNEN WE JOU HELPEN?

KOFFIE ERBIJ?
Go to Top