GAGELDONK-WEST – BERGEN OP ZOOM2023-08-16T09:05:20+00:00

Wijkontwikkeling Gageldonk-West: versterken van binnenuit.
Zo kan het ook!

GAGELDONK-WEST – BERGEN OP ZOOM

In Gageldonk-West in Bergen op Zoom zocht woningcorporatie Stadlander een bouwer die méér kan dan alleen bouwen, een verlengstuk kon zijn van Stadlander. Hier ging het ook om méér: om sociaal denken en doen en vanuit economisch opzicht meehelpt de buurt te veranderen. We gingen de wijk in, spraken de mensen daar en maakten op basis van deze bevindingen een wijk specifieke aanpak over hoe je het ontwikkel- en bouwproces als aanjager kunt inzetten voor allerlei vernieuwings- en social return acties. Lithos werd uit 17 partijen geselecteerd. Sindsdien bouwen we samen met onze partners aan een economisch en sociaal betere wijk.

Gageldonk-West
Gageldonk-West, de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Bergen op Zoom krijgt sinds 2014 een grote opknapbeurt. Woningcorporatie Stadlander, de gemeente Bergen op Zoom en Lithos bouw & ontwikkeling werken hier samen aan stedelijke wijkvernieuwing. Zo’n 600 verouderde woningen maken plaats voor moderne, energieneutrale nieuwbouwwoningen. 400 woningen worden gerenoveerd. Stadlander vernieuwt en verbetert de huurwoningen, de gemeente vervangt de riolering, het groen en de openbare ruimten, samen met de bewoners. Lithos realiseert de nieuwbouwwoningen.

We gingen bewust op zoek naar social return en (dus) naar een duurzame samenwerking met een ontwikkelaar-bouwer in de wijk. Niet alleen het wonen, maar ook de spirit, de veiligheid en zelfs de werkgelegenheid zijn verbeterd.

– Jorg van de Sanden- programma wijkontwikkeling Gageldonk-West bij corporatie Stadlander

En er is meer. We investeren ook mee in de mensen, in de leefbaarheid en de economie van de wijk. Het project begon met de vraag: wat willen de bewoners eigenlijk zelf? Het gaat niet om de woningen, maar om de mensen die erin wonen. Om hun ideeën, hun dromen, hun werk, hun dagelijks leven. Al bij de start heeft Lithos een sociaal projectleider aangesteld: Arjen de Vries. Hij is aanspreekbaar, zichtbaar én bereikbaar voor de bewoners. ‘Iedereen kan mij bellen op mijn 06-nummer,’ zegt Arjen. ‘Ons motto is: wij maken de wijk.

Het werkt alleen als je vertrouwen krijgt en dat niet teleurstelt. Je kunt slopen, bouwen en vernieuwen wat je wilt, maar als je de mensen niet meeneemt, komt er niets van de grond.

– Arjen de Vries – Sociaal projectleider Lithos

Sinds 2014 is veel gebeurd. Er is gesloopt en gebouwd. Op banenmarkten zijn werkzoekenden uit de wijk aan het werk geholpen. Op de bouw is een leerwerkplek gemaakt voor jongeren. Voor basisscholen kwamen er groenevenementen, stages en gastlessen. Er waren schoonmaakacties en evenementen waarbij bewoners onder andere met sloopmateriaal konden werken. Kinderen konden meedenken over nieuwe speelvoorzieningen, en meedoen aan sportactiviteiten.

Lithos vindt dat er méér en beter resultaat is te behalen, als alle betrokken partijen breder durven te denken en écht samenwerken. De resultaten wijzen in de goede richting. Bewoners zijn positief. Het woningbezit van Stadlander is in waarde gestegen. De wijkeconomie is verbeterd. Na een korte pauze is Lithos in september 2021 gestart met de eerste fase van de wijkvernieuwing van Vijverberg Zuid en ook het nieuwe centrum van de wijk zal worden gerealiseerd. We zijn heel trots dat we aan deze mooie samenwerking een vervolg mogen geven!

Overal in Nederland trekken gemeenten en woningcorporaties zich momenteel terug; ze beperken zich tot hun kerntaken. Een bouwer met een voelspriet voor wat er leeft, kan in dat gat springen, en als bindmiddel fungeren tussen alle partijen.

GAGELDONK-WEST IN BEELD
Meer projecten

ZOEKEN OP NIEUWBOUWAANBOD

ZOEKEN OP EXPERTISE

KUNNEN WE JOU HELPEN?

Ga naar de bovenkant