Wijkvernieuwing met focus op een sterkte sociale omgeving

Hoe Gageldonk-West in Bergen op Zoom verandert in een prachtige wijk 

Al jaren wordt hard gewerkt aan de wijkvernieuwing van Gageldonk-West in Bergen op Zoom. Renovatie, nieuwbouw en het herinrichten van de openbare ruimte moeten de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de wijk vergroten. Maar om dat te bereiken is meer nodig dan mooie woningen, voorzieningen en straten. Daarom wordt er ook veel geïnvesteerd in verbetering van de sociale structuren. Samenwerking en echt luisteren naar wat de bewoners vragen, zijn daarbij cruciaal. In dit artikel maken we kennis met Jeffrey Verweij. Hij werkt bij woningcorporatie Stadlander, eigenaar van een groot deel van de huurwoningen in Gageldonk-West. Beroepsmatig is Jeffrey nauw betrokken bij de wijkvernieuwing, met name bij het versterken van de sociale structuur in de wijk. Een wijk die hij kent als zijn broekzak, want hier groeide hij op.

Van jongs af verbonden met Gageldonk-West

Gageldonk-West, Jeffrey woont er niet meer, maar zijn band met de wijk is nog altijd sterk. Hij was hier een tijd actief voor TOS (Thuis Op Straat). TOS hield zich bezig met leefbaarheid en een goed sociaal klimaat in de openbare ruimte. Later ging deze organisatie op in de Fitfabriek en kwam de focus op sport en bewegen te liggen. Omdat Jeffrey iets anders wilde, meer de sociale kant op, is hij toen naar woningcorporatie Stadlander overgestapt. Daar werd hij projectleider leefbaarheid en ging weer aan de slag in Gageldonk-West. Jeffrey: “Ik heb mijn hele jeugd in die wijk gewoond. Het was een topjeugd met veel vrienden en veel buiten zijn. We kwamen altijd voor elkaar op en hadden veel plezier. En natuurlijk gebeurde er ook wel eens iets dat niet door de beugel kon, dat hoort ook bij jong zijn. Die tijd heeft mij heel veel levenservaring gebracht. Tegelijk viel mijn jeugd ook samen met een periode waarin het langzaam bergafwaarts ging met de wijk. Niet dat ik daar persoonlijk heel veel last van had, maar de neergang was zeker zichtbaar in de wijk. Op straat gebeurden dingen die niet door de beugel konden. Je zag ook steeds meer zwerfvuil. Prullenmanden werden niet gebruikt, maar wel vernield. Net als ander straatmeubilair en zelfs speeltoestellen. Het achterstallig woningonderhoud sprong steeds meer in het oog. Dat ging allemaal ten koste van het woonplezier en voor veel bewoners ook van hun gevoel van veiligheid. Sinds de herstructurering zie ik de wijk weer opklimmen. En dat is niet alleen fijn om te zien. Het is ook tof om daar onderdeel van uit te maken en daar nu beroepsmatig mijn steentje aan bij te dragen. Ook nu kom ik trouwens in mijn vrije tijd nog veel in de wijk. Verschillende vrienden van vroeger, die nog in de wijk wonen, zie ik nog regelmatig. En dan is het alsof ik nooit ben weggeweest.”

We moeten het samen doen. Dat is waar het om draait in Gageldonk-West. En dat is ook de uitdaging. Je moet alle betrokken partijen er enthousiast voor zien te krijgen. Dat zijn niet alleen de bedrijven en organisaties die bij de wijkverbetering zijn betrokken. Het zijn ook de bewoners. Die zelfs op de eerste plaats. – Jeffrey Verweij, Stadlander

We moeten het samen gaan doen

Jeffrey praat door over de visie van Stadlander op wonen: “Stadlander vindt een prettige wijk belangrijk. Maar die ontstaat niet zomaar. We kunnen mooie huizen neerzetten, maar dat betekent nog niet dat het een wijk wordt, waar het fijn wonen is. Je moet ook tijd en energie steken in de sociale samenhang en in de leefomgeving. De bewoners moeten elkaar leren kennen en begrijpen. Dan hebben ze ook iets over voor een ander en houden ze rekening met elkaar. Zo ontstaat een prettige wijk waarin mensen zich goed voelen en gelukkiger zijn. Dan wordt het wonen fijner en gaat de leefbaarheid er voor iedereen in de wijk op vooruit. Maar niemand kan dat alleen. We moeten het samen doen. Dat is waar het om draait in Gageldonk-West. En dat is ook de uitdaging. Je moet alle betrokken partijen er enthousiast voor zien te krijgen. Dat zijn niet alleen de bedrijven en organisaties die bij de wijkverbetering zijn betrokken. Het zijn ook de bewoners. Die zelfs op de eerste plaats. Er is een groep die actief iets wil betekenen voor de wijk en voor de ander. Maar er is ook een groep die dat minder heeft. Samen met de mensen die heel graag willen, proberen we dat iedere keer een beetje verder te brengen. En dat lukt, stap voor stap. Dat hoor ik ook terug. Ik heb veel contacten in de wijk die mij vertellen dat ze het tof vinden wanneer ze weer een activiteit hebben opgezet. Bijvoorbeeld een activiteitenmiddag voor kinderen uit de wijk. En dat zo’n dag succesvol was en nieuwe contacten met wijkbewoners heeft opgeleverd.”

De schouders eronder en erop af

Jeffrey gaat verder: “Vanuit Stadlander investeren wij actief in de sociale samenhang en in de leefomgeving. Dat doen we samen met onder andere de gemeente Bergen op Zoom en WijZijn, de welzijnsorganisatie. Verder werken we op sociaal niveau ook samen met de ontwikkel- en bouwpartners zoals Lithos bouw & ontwikkeling en Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, waarvan sociaal projectleider Arjen de Vries vanaf de aftrap al betrokken is bij de wijkvernieuwing van Gageldonk-West. En er is samenwerking met bewonersorganisaties en met de ketenpartners in de wijk zoals de GGZ. Door de betrokkenheid van zoveel partijen hebben we veel mogelijkheden om met elkaar de leefbaarheid in Gageldonk-West te verbeteren. Bij Stadlander hebben we een sociaal maatschappelijke werkgroep die allerlei ideeën bedenkt, maar die ook op zoek gaat naar initiatieven en behoeftes in de wijk. En op zoek gaan betekent dat je erop af moet gaan. Dat doen we onder andere met onze buurtbus. Zeg maar een SRV-wagen die met picknicktafels, verse koffie en vertegenwoordigers van organisaties op allerlei plaatsen in de wijk parkeert voor een soort wijkspreekuur. Daar ontmoeten we wijkbewoners. Die kunnen daar hun ideeën en vragen delen. Dat kan van alles zijn. Een idee voor de wijk, iets organiseren voor je straat, vragen over je woning of over de openbare ruimte. Mensen hebben vaak hele concrete ideeën. Ik denk bijvoorbeeld aan de speeltuin op het Zilverschoonplein. De bewoners wilden daar heel graag een vogelnestschommel en een voetbalkooi. En dat konden we dus ook uitvoeren omdat er in de herstructurering middelen voor zijn. Maar we richten ons niet alleen op algemene voorzieningen. Met alle partners in de wijk werken we ook aan individuele verbeteringen. Bijvoorbeeld rond werkgelegenheid en scholing in de wijk.” Mooie voorbeelden daarvan zijn de verhalen van twee wijkbewoners Tedros Tesfay en Anthonie Struijk,. Allebei kregen ze via bouwpartner Lithos bouw & ontwikkeling en Zenzo een kans om mee te bouwen aan de nieuwe toekomst van hun wijk, door mee te werken op de bouwplaats.

Sleutelfiguren zijn belangrijk

In de hele herstructurering van Gageldonk-West is er in de afgelopen jaren al een heleboel gebeurd. De nieuwbouw en renovatie is succesvol aangegrepen om de wijk sociaal weer sterk te maken. Sleutelfiguren onder de bewoners spelen daarbij in de praktijk een grote rol. Jeffrey: “Wij gaan juist op zoek naar bewoners die iets mee op willen pakken. Naar de sleutelfiguren die iets kunnen betekenen voor de sociale vernieuwing. Bewoners die een achterban hebben die ze mee kunnen trekken in het uitvoeren van plannen en activiteiten. Dat is niet altijd makkelijk. Het vergt dat je echt in die wijk gaat zitten en contacten legt. Dat je weet wat waar speelt. En de kansen die komen moet je gewoon aangrijpen en ook faciliteren. Als bewoners een opruimdag organiseren en vragen waar ze met dat vuil heen moeten dat ze van de straat gaan halen, moet je dat wel oplossen. Dan moet je de bewoners daarin ondersteunen. Je moet hier namelijk ook betalen voor iedere zak vuil die je aanbiedt. Die kosten moet je niet bij de bewoners neerleggen. Dus dan werken we er weer samen met de gemeente aan om de mensen de juiste weg te wijzen.”

Gageldonk-West blijft zich vernieuwen

Gageldonk-West is een wijk die in beweging is en blijft. Zoals het er nu naar uitziet, wordt de renovatie in 2025 afgerond. De woningen, wijkvoorzieningen en buitenruimte zijn dan weer helemaal van deze tijd. Maar dat betekent niet dat de wijkvernieuwing klaar is. Die vernieuwing blijft continu doorgaan. Met de partners in de wijk blijft Stadlander werken aan het verder versterken van de sociale structuur. Door te investeren in de mensen die hier wonen, krijgen ze de mogelijkheid om mee te doen en erbij te horen. Zo zullen steeds meer bewoners een gevoel van eigenaarschap voor hun wijk krijgen. Goede woningen zijn belangrijk, maar uiteindelijk zijn het de mensen die er een fijne wijk van maken. Die visie sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van Lithos. Als ontwikkelende bouwers geloven wij in het belang en de kracht van een sterke sociale omgeving. Meer weten? Neem contact met ons op. We vertellen je graag alles over vastgoedontwikkeling waarbij de mens centraal staat.

Meer verhalen

Back to school, maar dan net even anders.

Projectleiders Bjorn Jongste, Danny Peters en Jan van de Kamp hebben ondernemerschap in hun bloed en pakken de kans om hun talenten binnen Lithos uit te bouwen naar een rol in de dagelijkse leiding. Back to school, maar dan net even anders. Lees het hele artikel.

Jeroen: van leerling timmerman naar uitvoerder

IK WILDE VERDER KIJKEN LITHOS STOND ERVOOR OPEN DUS

Neerlandia: deel 3 ‘Van bouwuitdaging tot woonplezier’

VERRASSEND OM WEER TERUG TE ZIJN EN TE ZIEN

Meer projecten
2021-02-16T13:37:06+00:00

NEERLANDIA – UTRECHT

Voormalig terrein van draadstaalfabriek Neerlandia getransformeerd naar een hippe woonwijk

ZOEKEN OP NIEUWBOUWAANBOD

ZOEKEN OP EXPERTISE

KUNNEN WE JOU HELPEN?

2023-02-23T08:06:29+00:00
Ga naar de bovenkant