30|03|2016

Oplevering IKC in Ulft is een feit

De daadwerkelijke ingebruikname van het gebouw laat nog tot het begin van het nieuwe schooljaar op zich wachten, maar het Kindcentrum Ulft-Noord is af. Op donderdag 24 maart was de officiële oplevering. Projectleider John Freriks kan tevreden terugkijken op een geslaagde gang van zaken.

De leerlingen die het huidige schooljaar afmaken op de basisscholen St. Antonius en De Dobbelsteen melden zich na de zomervakantie in het nieuwe pand. “Dat was noodzakelijk; beide scholen hadden een gebouw uit de jaren zeventig, dat niet meer paste bij modern onderwijs”, vertelt Freriks. Essentie, de organisatie waaronder Antonius, Dobbelsteen en nog acht basisscholen vallen, wilde dat kinderen in de ‘voorschoolse’ leeftijd (0-4) eveneens in het Kindcentrum Ulft-Noord terecht zouden kunnen, zodat ook Humanitas als partner een plaats in het nieuwe pand krijgt.

Over het project

Freriks, namens Essentius verantwoordelijk voor de voorbereiding en de bouw van het kindcentrum, spreekt van een vlot verlopen project. “En het bijzondere is, dat bij de aanbesteding rekening is gehouden met de exploitatie: we weten straks waar we aan toe zijn als het gaat om de kosten. Elders zijn veel scholen die problemen hebben met de energierekening. Dat zal hier niet gebeuren, omdat we duidelijke afspraken hebben gemaakt die ook zijn vastgelegd”, geeft de projectleider aan.

NIET ALLES WAT NODIG IS AAN BIJVOORBEELD MEUBELS HOEFT GLOEDNIEUW TE ZIJN. HET UITGANGSPUNT IS: ZO VEEL MOGELIJK BESTAAND MATERIAAL EN HERGEBRUIK.

– FRERIKS, ESSENTIUS

Een helder doel

De gekozen aanpak had een helder doel: “We willen niet in de situatie komen dat we een leraar moeten ontslaan om gas, water en licht te kunnen betalen”, legt Freriks uit. “Dus hebben we tegen de kandidaat-bouwers gezegd: we hebben een school nodig voor ongeveer 300 kinderen en de exploitatie moet voor 25 jaar gegarandeerd zijn. Dus ook het onderhoud. Door die verantwoordelijkheid bij de bouwer neer te leggen, lopen Essentius en de school geen risico.”

Het ‘buitengebeuren’ wordt al net zo duurzaam; hiervoor is Nico Wissing ingeschakeld. Hetzelfde geldt voor de inrichting van de school zelf. Freriks: “Niet alles wat nodig is aan bijvoorbeeld meubels hoeft gloednieuw te zijn. Het uitgangspunt is: zo veel mogelijk bestaand materiaal en hergebruik.”

De naam

De naam van zowel school als gebouw, dat vier ingangen krijgt (voor onder-, midden- en bovenbouw en Humanitas) en ook vier ruimtes met elk een leerplein en een instructieruimte, wordt wél gloednieuw en wordt binnenkort bepaald. Aan de hand van bijgaand stripje worden enkele opties verzonnen, waaruit vervolgens de nieuwe naam wordt gekozen. “En dat doen niet de ouders, of de directeur, maar de kinderen”, benadrukt Freriks.

ZOEKEN OP NIEUWBOUWAANBOD

ZOEKEN OP EXPERTISE

KUNNEN WE JOU HELPEN?

2018-10-26T13:44:45+00:00
Ga naar de bovenkant