16|02|2018

Inloopavond NederVecht

Veel bewoners en geïnteresseerden kwamen af op de inloopbijeenkomst in de kantine van Voetbalvereniging Nederhorst op maandag 12 februari. De gemeente Wijdemeren en Lithos bouw & ontwikkeling presenteerden hier de plannen voor de afronding van de wijk NederVecht. Wethouder van Henten was namens de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. Tijdens deze avond werd duidelijk wat de planning is voor de verhuizing van Tennisvereniging Nederhorst en de laatste bouwfase.

SAMEN GEEFT DIT EEN MOOIE IMPULS AAN HET SPORT- EN VERENIGINGSLEVEN IN NEDERHORST DEN BERG!

– WETHOUDER VAN HENTEN

De aanwezigen waren vooral geïnteresseerd in de planning van de werkzaamheden. Ook hadden ze belangstelling voor de mogelijkheden om door te stromen vanuit een huurwoning in de wijk naar een koopwoning: “Wij vinden NederVecht een prettige plek om te wonen en willen nu graag een volgende stap maken naar een koopwoning” aldus één van de bezoekers.

Wethouder van Henten is verheugd dat nu gestart kan worden met de bouw van het nieuwe complex voor Tennisvereniging Nederhorst, vlak naast de voetbalvelden. “Goed om te zien dat er ook weer veel belangstelling is voor de woningen die in de laatste fase gebouwd gaan worden. Samen geeft dit een mooie impuls aan het sport- en verenigingsleven in Nederhorst den Berg!”

De nieuwe locatie voor TV Nederhorst, direct naast NederVecht gelegen, is vorige week overgedragen aan de gemeente Wijdemeren. Nog deze maand wordt gestart met de sloop en asbestsanering, zodat de aannemer in april kan starten met de bouw van de tennishal en het clubhuis. De tennisvereniging zal in het najaar van 2018 verhuizen. De spelers van TV Nederhorst kunnen vanaf de start van het winter tennisseizoen gebruik maken van de tennishal en het nieuwe clubhuis. Begin 2019 worden de buitenbanen aangelegd, zodat die gereed zijn als het nieuwe tennisseizoen begint.

Na de verhuizing van de tennisvereniging kan Lithos op de oude locatie starten met de werkzaamheden voor de bouw van de laatste woningen: 1 vrijstaande woning, 12 tweekappers en 18 rijwoningen. De verkoop van deze woningen start in september 2018. Als 70% van de woningen verkocht is, kan de bouw in maart 2019 van start gaan en worden de woningen begin 2020 opgeleverd. Lithos streeft ernaar om in het eerste kwartaal van 2020 de volledige wijk NederVecht, inclusief alle woonstraten, klaar te hebben.

Over Nedervecht

NederVecht is een woningbouwproject in Nederhorst den Berg, ontwikkeld door gemeente Wijdemeren en Lithos bouw & ontwikkeling. De eerste drie bouwfasen zijn inmiddels voltooid. De voorbereidingen voor de laatste fase zijn in volle gang. Meer informatie is te vinden op: www.nedervecht.nl.

ZOEKEN OP NIEUWBOUWAANBOD

ZOEKEN OP EXPERTISE

KUNNEN WE JOU HELPEN?

2018-10-26T11:43:00+00:00
Ga naar de bovenkant