13|06|2015

Bouw eerste fase van start

Lithos bouw & ontwikkeling en woningcorporatie Stadlander startten op zaterdag 13 juni, de Dag van de Bouw, met de wederopbouw van de Vijverberg-Noord in Bergen op Zoom. Dit nieuwbouwproject ‘Op de Vijverberg’ bestaat uit 139 huur- en koopwoningen. Uniek is dat de huurwoningen allemaal nul-op-de-meterwoningen worden. De toekomstige eigenaren van de 33 koopwoningen kunnen hier optioneel ook toe besluiten. Stadlander kiest vanuit de woonlastenbeheersing voor haar huurders ervoor uitsluitend nog nul-op-de-meter nieuwbouw-huurwoningen te realiseren. De corporatie neemt hiermee een voortrekkersrol in de regio.

Kleurrijk en vitaal

Velen kennen het gezegde: onmogelijke opdrachten voeren we direct uit, wonderen duren iets langer. Nu de fysieke aanpak van Gageldonk-West ook daadwerkelijk zichtbaar wordt, biedt zich een nieuw elan aan voor alle bewoners van de wijk. Zo krijgen wijkbewoners de mogelijkheid in hun buurt te verhuizen naar kwalitatief prima woningen. Daar waar ze anders soms gedwongen wegtrokken naar andere wijken, kunnen ze straks wel in hun eigen wijk een volgende stap in hun wooncarrière zetten. De nieuwbouw-huurwoningen zijn niet alleen nul-op-meter-woningen maar ook levensloopbestendig. Dat biedt ouderen of mensen die om een andere reden hulp nodig hebben van familie, buren of vrienden, de mogelijkheid in hun vertrouwde wijk blijven wonen. Het vervangen van de verouderde sociale huurwoningen door moderne nieuwbouwwoningen, biedt ook mensen van buiten de wijk de kans een nieuw thuis te vinden. Dit zal weer een positief effect hebben op de diversiteit van de bevolkingssamenstelling van Gageldonk-West.

Nu de fysieke aanpak van Gageldonk-West ook daadwerkelijk zichtbaar wordt, biedt zich een nieuw elan aan voor alle bewoners van de wijk. Zo krijgen wijkbewoners de mogelijkheid in hun buurt te verhuizen naar kwalitatief prima woningen.

Over het algemeen verbetert een buurt als er beduidend in wordt geïnvesteerd. De fysieke aanpak is dan ook in het belang van alle particuliere huiseigenaren. Het is belangrijk om ook hen te stimuleren te investeren in het verbeteren van hun woning. Je kunt daarbij denken aan het verbeteren van de erfafscheidingen. Lithos wil € 50.000,- financieel bijdragen in de aanpak van de erfafscheidingen voor de particuliere woningen die grenzen aan het parkeerhof van de nieuwbouw ‘Op de Vijverberg’. Het aanbrengen van energiebesparende maatregelen is voor eigenwoningbezitters ook een verstandige investering om hun woonlasten te beheersen.

ZOEKEN OP NIEUWBOUWAANBOD

ZOEKEN OP EXPERTISE

KUNNEN WE JOU HELPEN?

2018-11-12T16:14:06+00:00
Ga naar de bovenkant