29|09|2022

Groen licht voor realisatie duurzame eengezinswoningen in Parkrijk De Lanen RijswijkBuiten

Met het ondertekenen van een overeenkomst tussen de gemeente Rijswijk en Harnaschpolder C.V. (een samenwerking van gebiedsontwikkelaars AM en VolkerWessels Vastgoed) kan een start worden gemaakt met de realisatie van achttien royale en duurzame eengezinswoningen in Parkrijk De Lanen (fase 3) in RijswijkBuiten. Lithos bouw & ontwikkeling gaat het plan naar het ontwerp van Steenhuis Bukman architecten realiseren. De verkoop is gestart en op dit moment zijn alle woningen gereserveerd.

Duurzaam bouwen en aandacht voor natuurinclusiviteit
Alle woningen en het openbaar gebied van RijswijkBuiten zijn bijzonder duurzaam en gebouwd met aandacht voor groen, water en het klimaat. De woningen zijn voorzien van een warmtepomp en elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen. Daarnaast is er aandacht voor natuurinclusiviteit. Het kleinschalige plan wordt gerealiseerd aan de groene en waterrijke parksingel. Het regenwater dat normaal via het riool verdwijnt, zal hier bovengronds afstromen. Via speciale goten, groenstroken en watergangen wordt het vertraagd afgevoerd naar de parksingel en omliggende waterpartijen. Zo wordt schade door wateroverlast aan woningen en infrastructuur voorkomen. Door het integreren van nestkasten en groen in het ontwerp sluiten de woningen aan op de parkachtige omgeving.

In Parkrijk De Lanen wordt slim omgegaan met mobiliteit. Er is veel ruimte voor fietsers en voetgangers en er zijn minder parkeerplekken dan gebruikelijk. Als alternatief voor de (tweede) auto kunnen bewoners gebruik maken van duurzame (elektrische) deelautoโ€™s en (bak)fietsen van deelvervoerder Hely. Bewoners van Parkrijk De Lanen kunnen deze deelmobiliteit huren bij centrale mobiliteitspunten die tijdens de bouw gefaseerd worden aangelegd.

Planning
De interesse voor de woningen is groot. Inmiddels zijn de woningen toegewezen en zijn de verkoopgesprekken in volle gang. Naar verwachting start de bouw in het eerste kwartaal van 2023 en worden de woningen in het eerste kwartaal van 2024 opgeleverd.

ZOEKEN OP NIEUWBOUWAANBOD

ZOEKEN OP EXPERTISE

KUNNEN WE JOU HELPEN?

2024-01-04T13:58:23+00:00
Ga naar de bovenkant