Bouwrijp maken Spaanse Leger is gestart!

2022-09-08T09:38:33+00:00

Na het afronden van archeologisch onderzoek, bodemsanering, mitigerende ecologische maatregelen, explosievenonderzoek en de sloop van bestaande objecten, mocht eindelijk de schop in het terrein gezet

Ga naar de bovenkant