Loading...

TER SYPE- NIEUW LOOSDRECHT

Aan de zuidrand van Nieuw-Loosdrecht ontwikkelt Lithos in nauwe samenwerking met de gemeente Wijdemeren de nieuwbouwwijk Ter Sype. Onlangs is besloten dat Lithos in samenwerking met de gemeente Wijdemeren het bestemmingsplan zal voorbereiden. Het voorontwerp bestemmingsplan zal naar verwachting begin volgend jaar ter visie worden gelegd.

De nieuwe woonwijk wordt zorgvuldig ingepast in de bestaande landelijke structuur.

Belangrijk kenmerk van de nieuwe woonwijk is dat deze zorgvuldig zal worden ingepast in de bestaande landschappelijke structuur, zodat een verantwoorde beheerste overgang ontstaat tussen landschap en bebouwing. Het water wordt als ruimtelijk structurerend en sfeerbepalend element binnen de wijk gebruikt. Dit refereert tevens aan de sfeer die Loosdrecht naar buiten toe uitademt. In het plan is in differentiatie van de woonsferen en woningtypen voorzien. Als alles conform planning verloopt start de verkoop eind 2017 en start de realisatie medio 2018.

Belangstelling?

Je kunt je al inschrijven voor dit project zodat je op de hoogte blijft van de actuele ontwikkelingen. Schrijf je direct in! Wil je meer weten over dit project? Jarno van de Kruisweg (033-453 59 59) wil je er graag meer over vertellen.

MEER PROJECTEN