Voortgang Buitengewoon Zorgzaam

IMG_3678

Net voor de zomervakantie hebben we het bericht ontvangen dat de bouwvergunning voor ons bijzondere project Buitengewoon Zorgzaam in Vathorst is afgegeven. Inmiddels heeft deze zes weken ter inzage gelegen, waarmee de bezwaartermijn is verlopen. Er zijn geen bezwaren ontvangen en dus stonden alle signalen op groen voor de levering van de grond. Deze grondlevering […]

Ondertekening overeenkomst Vijverberg-Noord Stadlander en Lithos

Ondertekening-10

Amersfoort/Bergen op Zoom 17 juli 2014 – Woningcorporatie Stadlander en Lithos bouw & ontwikkeling hebben overeenstemming bereikt over de integrale aanpak van de woningen aan de Vijverberg. De Vijverberg maakt deel uit van de grootschalige stedelijke vernieuwing Gageldonk-West in Bergen op Zoom. Op 16 juli 2014 zetten bestuurder Ton Ringersma namens Stadlander en directeur Gert […]

Lithos in ‘t nieuws!

Artikel WirtschaftsReport Utrecht

Een mooi artikel over Lithos in het Wirtschafts Report Utrecht!

Bouw gestart Havenweg

Bouwlocatie

Amersfoort, 10 juli 2014 – De bouw van het project Havenweg in Amersfoort is gestart! Havenweg omvat 33 business-units die op een uitstekende locatie in bedrijvengebied De Isselt in Amersfoort liggen. Lithos bouw & ontwikkeling ontwikkelt en realiseert dit project. Op dit moment is reeds 70% verkocht van de eerste fase van het project. De […]

Bouwrijp maken locatie Buitengewoon Zorgzaam

1

Vanaf 30 juni 2014 starten de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de locatie waar Buitengewoon Zorgzaam gebouwd gaat worden. De bouw van dit project staat gepland vanaf begin september a.s. en wordt uitgevoerd door Lithos bouw & ontwikkeling. Voor aanvang van de bouw worden omwonenden door Lithos schriftelijk geïnformeerd over de planning en uitvoering. […]