Exploitatieovereenkomst Neerlandia getekend

Begin juli heeft Lithos bouw & ontwikkeling samen met de Gemeente Utrecht een exploitatieovereenkomst getekend om de herontwikkeling van het zwaar vervallen terrein aan de Verlengde Hoogravenseweg mogelijk te maken. Naar aanleiding van de gemaakte afspraken is het ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Op het terrein bevinden zich nog de restanten van historische waardevolle bedrijfspanden van de voormalig spijkerfabriek Neerlandia uit de negentiende eeuw.