Zorginstellingen

Ontwikkelen en bouwen voor de zorg heeft iets speciaals. De toekomstige bewoners moeten zich veilig en geborgen voelen in hun huis. Je moet je er makkelijk in kunnen verplaatsen en diegene die er werken moeten zich gemakkelijk voelen in het uitoefenen van hun dagelijkse taken. Er komt dus veel bij kijken.

Ook in deze sector geldt dat de middelen schaars zijn en dat deze middelen zo optimaal mogelijk besteed moeten worden. Ook hier geldt dat de beste garantie daartoe het werken in een team is. Opdrachtgever, ontwikkelaar en bouwer hebben dezelfde belangen, namelijk een duurzaam zorggebouw realiseren dat voldoet aan de eisen van nu en de toekomst en een plezierige leef- en werkomgeving is. Dus zo vroeg mogelijk de kennis delen over zorgaspecten, constructies, uitvoering, inrichting, installaties, omgeving, etc. en daarmee samen het optimale realiseren voor binnen en realistisch budget. Zo zorgen we samen voor de zorg.

vervolg-banner-foto-813x282