Scholen

Veranderingen in onderwijsmethodiek, vraag en aanbod van opleidingen en vaak beperkte middelen vragen om creatieve oplossingen. De diverse doelstellingen ten aanzien van functionaliteit, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en leefomstandigheden vragen om innovatieve én duurzame oplossingen  te realiseren. Dat vereist niet alleen kennis en kunde van onze kant, maar ook een intensieve samenwerking met de toekomstige gebruikers van de school. Een school bouw je nooit alleen!

We werken daarom vanaf het moment van ideevorming tot de uiteindelijke oplevering samen. Allen die bij de realisatie betrokken zijn, maken deel uit van het ontwikkel- en bouwteam. Wij gebruiken procesprotocollen om niets te vergeten bij het nemen van onomkeerbare beslissingen. Ontwerp, constructie, installatie, uitvoering en kosten worden steeds real-time gevolgd door het inzetten van een computer simulatiemodel BIM (bouw informatie model). Ook hier geldt: geen verrassingen achteraf.

Dat geldt ook voor de budgetbewaking. Geen enkele onderwijsinstelling groot of klein, wil geconfronteerd worden met onvoorziene kostenoverschrijdingen. Dat hoeft ook absoluut niet. Het budget is leidend en het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het bewaken van het budget. Valt er toch iets tegen of wordt besloten iets aan te passen dan zullen er met behulp van het simulatiemodel oplossingen worden gevonden.

Het gaat uiteindelijk om het creëren en realiseren van een duurzame leeromgeving binnen de beschikbare middelen. Een leeromgeving die uitnodigt tot het delen van kennis en creativiteit in een stimulerende, karaktervolle omgeving.

KLANT AAN HET WOORD Dick Loyeé - Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal 'We hebben goede afspraken kunnen maken. Als er problemen waren dan vonden we een oplossing.'

KLANT AAN HET WOORD
Dick Loyeé – Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal
‘We hebben goede afspraken kunnen maken. Als er problemen waren dan vonden we een oplossing.’