Overheid

Of het nu gaat om gemeenten, provincies, het Rijk, Waterschappen of andere overheidsinstanties: vanwege hun publiek/private-karakter hebben ze meestal te maken met veel partijen die meepraten en meebeslissen. Niet in de laatste plaats óók als het gaat om bouw- en ontwikkelingsprocessen.

Lithos is op dit vlak de juiste partner voor overheden. Omdat we de taal hebben leren spreken van die betrokken partijen en onze weg weten te vinden in het vaak ingewikkelde web van procedures en wet- en regelgeving. Als een spin in dat web, de input van betrokkenen een plaats gevend binnen de kaders, randvoorwaarden, wensen en budgetten van de regisserende overheid.

Wij ontzorgen in dit krachtenveld, nemen werk uit handen zonder dat die regie verloren gaat. Geven architectuur, milieu, duurzaamheid en het creëren van een prettig woon-/werkklimaat de plek die het toekomt in het geheel. Ongeacht of het gaat om de ontwikkeling, bouw en inpassing van een nieuw kantoorpand, de herontwikkeling van een binnenstedelijke locatie of de integrale gebiedsontwikkeling van nieuwbouw cq. een bedrijventerrein in het buitengebied! Flexibel, creatief, realistisch, integraal. Indien gewenst vanaf de allerprilste planvorming tot en met de daadwerkelijke realisatie. Maar te allen tijde vanuit onze core business: ontwikkelen én bouwen.