Onderscheidend

Samen met de opdrachtgever én gebruikers werken aan de realisatie van innovatieve en duurzame bouwprojecten, dat is wat Lithos bouw & ontwikkeling onderscheidt van andere ontwikkelende bouwers. Die samenwerking krijgt al in een vroeg stadium gestalte. Door brainstormsessies met gemeentes over gebiedsontwikkeling, door hand-on sessies met toekomstige gebruikers en bewoners, maar ook door actief in te zetten op kennisdeling en maatschappelijk ondernemerschap.