Welkom huurders Binnenbos!

Amersfoort 23 januari 2015 – Op dinsdag 20 januari jl. tekenden tijdens de voortgangsvergadering van het Binnenbos in Zeist twee blije huurders hun huurcontract. Huisarts Daan de Groot en apotheker Bert Kerkhof zetten hun handtekening onder de huurovereenkomst.

Binnenbos levendige spil in Zeist-Oost
Het Binnenbos is straks dé ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners van Zeist-Oost. Het gebouw biedt onderdak aan een wijkservicepunt, drie huisartsen, een apotheek, twee fysiotherapiepraktijken, Mensendieck en een muziekschool. Leerlingen van het Christelijk College Zeist kunnen er een vak leren,  cliënten van Abrona werken er. De sportzalen zijn er voor de scholen en na schooltijd voor de wijk en verenigingen. Het eetcafé nodigt uit voor een lekkere cappuccino, bier en bitterballen, een hapje eten en gezelligheid. Alle  wijkbewoners vinden er zaalruimte voor hun gezamenlijke hobby’s en activiteiten. In de woningen op de eerste en tweede etage van Binnenbos krijgen 42 cliënten van Abrona hun thuis.

Apotheker Bart Kerkhof

Apotheker Bart Kerkhof

Huisarts Daan de Groot

Huisarts Daan de Groot