Voortgang Buitengewoon Zorgzaam

Net voor de zomervakantie hebben we het bericht ontvangen dat de bouwvergunning voor ons bijzondere project Buitengewoon Zorgzaam in Vathorst is afgegeven. Inmiddels heeft deze zes weken ter inzage gelegen, waarmee de bezwaartermijn is verlopen. Er zijn geen bezwaren ontvangen en dus stonden alle signalen op groen voor de levering van de grond. Deze grondlevering heeft 10 september 2014 formeel plaatsgevonden, waarmee de grond dus ook beschikbaar is voor de start van de werkzaamheden!

In de tussenliggende periode heeft het OBV Vathorst de grond bouwrijp gemaakt en toegestaan dat Lithos al met de eerste werkzaamheden kon aanvangen om het bouwterrein klaar te maken. Hiermee hebben we weer wat tijd gewonnen. Komende week gaan de heistellingen aan de slag, zodat we de eerste resultaten van de werkzaamheden kunnen waarnemen tijdens de feestelijke start bouw op 8 oktober a.s.