Voortgang bouw Pro College goed zichtbaar!

De voortgang van de bouw van het Pro College in Nijmegen vordert gestaag en goed is al te zien hoe het gebouw er straks uit komt te zien. Het metselwerk is in volle gang en binnen wordt de indeling ook steeds duidelijker!