Voorbereidingen Vijverberg-Noord in volle gang!

Aan de Vijverberg-Noord in Bergen op Zoom maken verouderde naoorlogse woningen plaats voor 135 levensloopbestendige, nul op de meter (sociale)huur- en koopwoningen. Zo ontstaat een grotere verscheidenheid in het woningaanbod en kunnen zowel huidige bewoners van Gageldonk-West als overige woningzoekenden zo een (door-)start in of naar deze wijk maken. De sloop van Vijverberg-Noord begint na de zomer en daarmee gaat de eerste fase van de fysieke vernieuwing van de wijk van start.

Lithos gaat in opdracht van Stadlander met grote betrokkenheid en enthousiasme in Vijverberg-Noord aan de slag om samen met de bewoners, ondernemers en partners de wijk naar een hoger plan te trekken. Dit gaat veel verder dan alleen het slopen en bouwen van woningen; Lithos is gevraagd om een veel bredere rol te vervullen, namelijk ook op het gebied van het dragen van risico voor koopwoningen, het bijdragen aan de leefbaarheid en economische versterking van en in de wijk. Lithos heeft in de selectie aangetoond deze nieuwe uitdaging het beste in te kunnen vullen en zien zichzelf dan ook als onderdeel van het vliegwiel voor de wijk.
Lithos wil bijvoorbeeld ook onder andere arbeidszoekenden uit Gageldonk-West een werkplek bieden, leerlingen die een praktijkopleiding volgen een leerwerkplek bieden en stimuleren dat ook particuliere huiseigenaren hun woningen opknappen.

De artist impression geeft goed aan hoe het eruit komt te zien (beeld Spring architecten).

artist