Vastgoed-nieuws

Miljoenen te verdienen met huisvestingsbeleid senioren
De ouderenbond Anbo heeft, ondersteund door BZK, onderzoek gedaan naar lokaal beleid voor ouderenhuisvesting. Volgens Anbo is er een fors tekort aan seniorenwoningen. Dit blijkt echter niet uit het onderzoek, zo schrijft Bram Klouwen van Adviesbureau Companen op de website van Binnenlands Bestuur. De volgende kop was volgens Klouwen eerlijker geweest: volop aandacht voor huisvesting van ouderen. Want, zo blijkt uit het Anbo-onderzoek, 90% van de gemeenten is bezig met huisvestingsbeleid voor senioren. Zij worstelen echter met de uitvoering. En juist daar is veel (financiële) winst te halen. Binnenlands Bestuur, 7-1-2013

Doorstroming woningmarkt beperkt afgenomen
De doorstroming op de woningmarkt is sinds de crisis beperkt afgenomen. Dat blijkt uit een analyse van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek door Dagblad Cobouw. Cobouw, 8-1-2013

‘Sociale huurwoningen hoeven niet zo groot’
Sociale huurwoningen die te groot zijn, kunnen naar de vrije sector. Woningcorporaties moeten kleiner bouwen, zo schrijft Bert Karel Deuten in NRC Handelsblad. Deuten is medeoprichter en partner van architectenbureau Sputnik. NRC Handelsblad, 7-1-2013