Start woonwijk Molenbeek weer stap dichterbij

De realisatie van de nieuwe woonwijk Molenbeek is weer een stap dichterbij. Door de ondertekening van een overeenkomst met de VOF Molenbeek, bestaande uit Lithos bouw & ontwikkeling/Bemog, heeft de gemeente nu alle gronden voor de eerste fase van het plan Molenbeek in eigendom. Verantwoordelijk wethouder Jaap Groothuis is blij met deze stap; “Zo langzamerhand staan alle seinen eindelijk op groen zodat we kunnen starten” aldus de tevreden wethouder.

Onderdeel van de overeenkomst is dat de combinatie Lithos/Bemog in de eerste fase van het plan Molenbeek ongeveer 100 woningen gaat verkopen. Naast de verkoop van deze koopwoningen worden er door gemeente en overige partijen ook andere kavels en woningen verkocht. Totaal is er in de eerste fase ruimte voor ruim 200 woningen Er ontstaat in Molenbeek een ruim en gevarieerd aanbod van vrije kavels en verschillende woningtypen.

Website over wonen in Molenbeek
Belangstellenden moeten nog even geduld hebben. De verschillende ontwikkelaars in Molenbeek zijn druk bezig met het voorbereiden van hun deel van de nieuwe wijk. Eind mei 2016 zal op een speciale website over plan Molenbeek alle beschikbare informatie over de woon- en bouwmogelijkheden in Molenbeek wordt samengevat, onder andere wanneer en hoe belangstellenden zich kunnen melden. Op dit moment is inschrijven nog niet mogelijk.

Bouwrijp maken
De gemeente is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken. Rond de zomer zal daadwerkelijk de schop de grond ingaan en zullen de nodige kabels, leidingen en riolering worden aangelegd, en zal de grond worden opgehoogd. Aansluitend zullen de wegen worden aangelegd. Eind 2016 kan gestart worden met de bouw van de eerste woningen.

De directeuren van Lithos, Henk Poldermans en Gert van Uffelen, en de directeur van de Bemog, Stefan van Dijk, met wethouder Jaap Groothuis en burgemeester Van Hemmen.

De directeuren van Lithos, Henk Poldermans en Gert van Uffelen, en de directeur van de Bemog, Stefan van Dijk, met wethouder Jaap Groothuis en burgemeester Van Hemmen.