Start nieuwbouw Pro College Nijmegen

Amersfoort/Nijmegen, 23 september 2014 – Op dinsdagochtend 23 september 2014 is de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van Pro College Nijmegen aan de Dennenstraat. Voor dit historische moment hadden de leerlingen van Pro College de eerste paal kleurrijk beschilderd. Vervolgens werd de paal onder het toeziend oog van leerlingen, medewerkers van Pro College en de buurtbewoners de grond in geslagen.

Het was een feestelijke gebeurtenis waarbij door de leerlingen hapjes en drankjes waren gemaakt die tevens door hen werden geserveerd. Als goede toekomstige buren werd daarvoor gebruik gemaakt van het clubhuis van Quick 1888. De nieuwe school wordt door Lithos bouw & ontwikkeling gebouwd voor 265 leerlingen. Bijzonder is dat de leerlingen van Pro College intensief betrokken zijn bij het bouwen van de nieuwe school. Tijdens de bouw van de nieuwe school zullen zij namelijk stage lopen bij Lithos; zo bouwen ze letterlijk mee aan hun eigen school.
Naast praktijkruimtes die levensecht leren mogelijk maken, krijgt de school theorielokalen, een gymzaal en een fitnessruimte. Ook de staf en de bestuurder van de stichting krijgen hun kantoren. In totaal omvat de nieuwbouw 5.000 m2 bvo. Het wordt een duurzaam en energiezuinig schoolgebouw dat geschikt is voor modern en eigentijds praktijkonderwijs. Het gebouw wordt in augustus 2015 in gebruik genomen.
Momenteel hebben de leerlingen nog les in de twee vooroorlogse gebouwen van Pro College Nijmegen aan de Celebesstraat en aan de Veldstraat. Deze scholen zullen met de verhuizing naar de Dennenstraat 21, worden samengevoegd.

Start bouw Pro College Nijmegen 2 Start bouw Pro College Nijmegen

Praktijkonderwijs is regulier voortgezet onderwijs voor jongeren die het beste leren in de praktijk. Zij bereiken de beste resultaten door in de praktijk zoveel mogelijk levensecht te leren en zo vaardigheden op te doen. Dat ‘leren door doen’, gebeurt de gehele schoolloopbaan . Vanaf de vierde klas vooral tijdens stages bij bedrijven. Doel van het praktijkonderwijs is om leerlingen te begeleiden naar werk.

Lithos bouw & ontwikkeling realiseert het project via haar deelneming Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, alwaar alle maatschappelijke vastgoed projecten vanuit Lithos bouw & ontwikkeling in zijn ondergebracht. Na augustus 2015 neemt Lithos gedurende 40 jaar de verantwoordelijkheid voor het onderhoud op zich.