Samenwerking Stadlander en Lithos blijft niet onopgemerkt

In de nieuwsbrief ” Woon- en leefomgeving” van het Ministerie Wonen & Rijksdienst wordt aandacht besteed over de samenwerking tussen Stadlander en Lithos inzake de vernieuwing van de wijk Gageldonk-West in Bergen op Zoom.

Lessen in opdrachtgeverschap en overheidsparticipatie uit Bergen op Zoom
‘Hitting the target, missing the point’ is de opening van Mark van Twist in het essay ‘Investeren in netwerken; (n)iets doen is hard werken’. Vaak weten gemeenten heel goed wat de bedoeling is, maar schieten soms het doel voorbij. Niet de inzet en ambitie van de burgers, maar de aanpak – en worsteling – van de overheid vormt de leidraad van dit essay. Het essay gaat natuurlijk niet alleen over initiatieven uit Bergen op Zoom ; de ontwikkeling daar is exemplarisch voor een bredere ontwikkeling die bij veel gemeenten en andere overheidsorganisaties terug is te zien.

Woningcorporatie Stadlander en Lithos bouw & ontwikkeling hebben overeenstemming bereikt over de integrale aanpak van de woningen aan de Vijverberg, onderdeel van de grootschalige stedelijke vernieuwing in de wijk Gageldonk-West in Bergen op Zoom. Lithos bouw & ontwikkeling is een landelijk opererende onderneming en legt zij zich nadrukkelijk toe op integrale gebiedsontwikkeling. Lithos gaat in opdracht van Stadlander in Vijverberg-Noord aan de slag om samen met de bewoners, ondernemers en partners de wijk naar een hoger plan te trekken. Lees op de site van Stadlander en in dit persbericht meer over deze bijzondere samenwerking.