Samen Zijn en Jubilarissen

Na de bouwvak is Lithos weer met veel plezier en enthousiasme aan ’t werk gegaan. Samen er weer vol tegenaan. Om te benadrukken hoe inspirerend ‘met elkaar bouwen’ kan zijn en welke talenten in ons team zitten, kwamen we op 17 september samen bij Atelier Norbertus in Amersfoort. Hier hebben we een viertal prachtige schilderijen gemaakt. Wij hebben die middag van de gelegenheid gebruik gemaakt om een drietal jubilarissen in het zonnetje zetten, te weten Gert, Marion en Jacqueline. Zij mochten alle drie een schilderij mee naar huis nemen en het grote doek krijgt een mooi plaatsje in ons kantoor.