‘Op de Vijverberg’ eerste woningnieuwbouwproject dat voldoet aan regelgeving energieprestatievergoeding.

Nederlandse primeur in Bergen op Zoom

Amersfoort/Bergen op Zoom, 25 november 2015 – Met de realisatie van het woningnieuwbouwproject ‘Op de Vijverberg’ in Bergen op Zoom bewijzen Stadlander en Lithos bouw & ontwikkeling dat het mogelijk is seriematig levensloopbestendige sociale huurwoningen en appartementen te ontwikkelen die volledig zelfvoorzienend hun energie kunnen opwekken. Dit nieuwbouwplan is het eerste woningproject in Nederland dat volledig voldoet aan het wetsvoorstel van september 2015 voor het mogen afspreken van een energieprestatievergoeding voor een gegarandeerde energieprestatie van de woning tussen de verhuurder en de huurder.

Door een combinatie van energiebesparende maatregelen en energie-opwekkende voorzieningen is het netto verbruik van de woning nul. Tijdens de ontwikkelperiode en zelfs na de start van de uitvoeringsfase is dit woningnieuwbouwproject steeds getoetst en aangepast aan de laatste
wijzigingen in de regelgeving. Stadlander en Lithos bouw & ontwikkeling garanderen voor de huurwoningen een minimale energieopwekking bij een maximale netto warmtevraag van de woning. De minimale energieopwekking is zo groot dat daarmee gegarandeerd in de energiebehoefte van een huishouden met een profiel dat past bij de woning, kan worden voorzien. De bewoner krijgt een gegarandeerde hoeveelheid elektriciteit opgewekt, waarmee hij de woning kan verwarmen, koelen en ventileren en warm tapwater kan gebruiken. Tevens kan de hoeveelheid elektriciteit worden gebruikt voor verlichting en elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik.

Energieprestatievergoeding
De consequentie is dat Stadlander met de huurder een energieprestatievergoeding (EPV) mag overeenkomen. Dit vaste EPV maandbedrag dient om de extra investeringen in de woning te bekostigen voor de energieopwekking, in dit project met zonnepanelen en bodemwarmte. De huurder betaalt naast de huur en eventuele servicekosten dus ook voor de energie voor verwarming, warm tapwater en de benodigde elektriciteit die de woning zelf opwekt. Aan de energiemaatschappij betalen de bewoners maandelijks nog steeds het vastrecht. Na een kalenderjaar wordt in een normale situatie geld terugontvangen van het energiebedrijf. In dat bedrag zijn de door de woning aan het netwerk terug geleverde duurzame elektriciteit met de van het netwerk betrokken elektriciteit gesaldeerd en wordt de heffingskorting in mindering gebracht. De woningen hebben geen gasaansluiting meer.

14072744 - Lithos - Vijverberg - Vogelvlucht - def

Voordelen van nul op de meter
De 106 nieuwbouw huurwoningen aan de Vijverberg zijn comfortabeler dan conventionele woningen. In de zomer levert het verwarmingssysteem namelijk gratis koeling. In de winter kan de woning met een lagere warmtevraag toe omdat er door de zwaardere isolatie sprake is van een betere trias energetica. De woning maakt daarnaast geen gebruik meer van fossiele bronnen. De bouw van de woningen is in volle gang en de oplevering staat gepland voor eind 2016.

De exploitatie van de installaties heeft Stadlander uit handen gegeven aan Eteck Duurzame Energie.
Vandaag hebben Stadlander, Eteck en Lithos bouw & ontwikkeling hiertoe een energie exploitatieovereenkomst getekend.
De technische uitwerking van deze woningen is gebaseerd op de trias energetica en is als volgt:
– Hoge isolatie van de schil (Rc waarde van 6,0 en tripple glas)
– Gebalanceerde ventilatie met warmte terugwinning
– Laagtemperatuurverwarming door middel van vloerverwarming
– Warmteopwekking door middel van een warmtepomp met verticale bodemlussen tot ca. 110 meter diep
– Een boiler voor warmtapwater
– PV panelen t.b.v. opwekking van:
– Energie t.bv. de installaties (verwarming, warm tapwater, hulpinstallaties zoals pompen e.d.)
– Verlichting
– Huishoudelijk gebruik

Ondertekening Energie Exploitatie Overeenkomst door (vlnr) Cees Verloop (Eteck), Gert van Uffelen (Lithos bouw & ontwikkeling) en Ton Ringersma (Stadlander).

Ondertekening Energie Exploitatie Overeenkomst door (vlnr) Cees Verloop (Eteck), Gert
van Uffelen (Lithos bouw & ontwikkeling) en Ton Ringersma (Stadlander).