Ondertekening overeenkomst Vijverberg-Noord Stadlander en Lithos

Amersfoort/Bergen op Zoom 17 juli 2014 – Woningcorporatie Stadlander en Lithos bouw & ontwikkeling hebben overeenstemming bereikt over de integrale aanpak van de woningen aan de Vijverberg. De Vijverberg maakt deel uit van de grootschalige stedelijke vernieuwing Gageldonk-West in Bergen op Zoom. Op 16 juli 2014 zetten bestuurder Ton Ringersma namens Stadlander en directeur Gert van Uffelen namens Lithos hun handtekening onder de samenwerkings- en realisatieovereenkomst.

Gageldonk-West
Woningcorporatie Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom werken de komende tien jaar samen in het opknappen van de achterstandswijk Gageldonk-West in Bergen op Zoom. De partijen hebben daarover begin 2013 een overeenkomst gesloten.

De door vele nationaliteiten bewoonde wijk uit de jaren ’50 telt 2.500 woningen. De helft is eigendom van Stadlander. Van die 1.250 worden er 600 gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Daarnaast wordt een groot aantal woningen gerenoveerd en wordt het centrumgebied aangepakt.

Vijverberg-Noord: de eerste stap
Aan de Vijverberg-Noord maken verouderde naoorlogse woningen plaats voor 135 levensloopbestendige, nul op de meter (sociale)huur- en koopwoningen. Er ontstaat een grotere verscheidenheid in het woningaanbod. Zowel huidige bewoners van Gageldonk-West als overige woningzoekenden kunnen zo een (door-)start in of naar deze wijk maken. De sloop van Vijverberg-Noord begint na de zomer en daarmee gaat de eerste fase van de fysieke vernieuwing van de wijk van start.

Lithos gaat in opdracht van Stadlander met grote betrokkenheid en enthousiasme in Vijverberg-Noord aan de slag om samen met de bewoners, ondernemers en partners de wijk naar een hoger plan te trekken. Middels een vernieuwend selectieproces en transparante uitvraag is Lithos door Stadlander geselecteerd als partner om de grootschalige stedelijke vernieuwingsopgave fysiek verder vorm te geven. Dit gaat veel verder dan alleen het slopen en bouwen van woningen; Lithos is gevraagd om een veel bredere rol te vervullen, namelijk ook op het gebied van het dragen van risico voor koopwoningen, het bijdragen aan de leefbaarheid en economische versterking van en in de wijk. Lithos heeft in de selectie aangetoond deze nieuwe uitdaging het beste in te kunnen vullen en zien zichzelf dan ook als onderdeel van het vliegwiel voor de wijk.

Lithos wil bijvoorbeeld ook onder andere arbeidszoekenden uit Gageldonk-West een werkplek bieden, leerlingen die een praktijkopleiding volgen een leerwerkplek bieden en stimuleren dat ook particuliere huiseigenaren hun woningen opknappen.

De partijen
Stadlander is een actieve woningcorporatie met 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen. Een gebied dat de Rijksoverheid heeft aangeduid als een anticipeerregio op de komende krimp van bevolking en huishoudens.

Lithos bouw & ontwikkeling is een landelijk opererende onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling en bouw van woningen, kantoren, scholen, zorginstellingen en bedrijfshuisvesting. Daarnaast legt zij zich nadrukkelijk toe op integrale gebiedsontwikkeling. Zij biedt haar opdrachtgevers oplossingen, zekerheid en maatwerk en de meerwaarde ligt in het integraal toepassen van kennis, creativiteit en realistische, betrokken aanpak.