Matchpoint en Lithos sluiten een convenant

Ondertekening contract door Carin Kampman en Petra van Schaik

Ondertekening contract door Carin Kampman en Petra van Schaik

Amersfoort, 7 december 2015 – Als Founder zet Lithos bouw & ontwikkeling zich al jaren in om via Matchpoint Betrokken Ondernemen maatschappelijk het verschil te maken in de stad. Daar komt nu een bijzonder commitment bij.

Lithos heeft zich voor 4 jaren verbonden aan het WijkWaardenhuis; een initiatief van Matchpoint en het NVA (Nieuwkomers Vluchtelingen Amersfoort). Het WijkWaardenhuis wordt een bedrijfsverzamelgebouw, waar sociaal ondernemers hun talenten aanwenden om migranten en
vluchtelingen met een status een opstap te bieden naar scholing, een betaalde baan of het
ondernemerschap. Zo kunnen ook zij hun unieke talent inzetten in de maatschappij. Middels horeca, een fietswerkplaats of een kledingatelier wordt tevens interactie met de wijk gestimuleerd. Matchpoint is nog op zoek naar ondernemers die van de talenten van de doelgroep gebruik willen maken en hen de benodigde vaardigheden willen bijbrengen.

Lithos zal niet alleen een financiële bijdrage leveren, maar ook de talenten van de Lithossers inzetten om zo een maatschappelijke bijdrage te leveren.

Het convenant werd ondertekend tijdens de jaarlijkse Matchpoint Foundersbijeenkomst door Carin Kampman (directeur Matchpoint) en Petra van Schaik (Lithos bouw & ontwikkeling)