Hoogste punt nieuwbouwproject Op de Vijverberg

Amersfoort, 23 mei 2016 – Eind vorige week werd – in aanwezigheid van alle kopers en projectbetrokkenen – het hoogste punt gevierd van de bouw van de 139 woningen en appartementen Op de Vijverberg in Bergen op Zoom. Lithos bouw & ontwikkeling uit Amersfoort is samen met Stadlander verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van het bouwproces. Volgens planning zijn deze woningen eind 2016 klaar zodat de nieuwe bewoners hier hun intrek in kunnen nemen.

Grootschalige, duurzame stedelijke vernieuwing
Op de Vijverberg bestaat uit 139 huur- en koopwoningen. Op de Vijverberg maakt deel uit van de stedelijke vernieuwingsopgave Gageldonk-West en is de eerste fase hiervan. De wijk Gageldonk-West verandert de komende jaren in een leefgebied naar de huidige standaard, met huur- en koopwoningen om zo de variatie in de wijk te verbeteren. Nu de fysieke aanpak van Gageldonk-West ook daadwerkelijk zichtbaar wordt, biedt zich een nieuw elan aan; het woonaanbod in de wijk wordt zeer divers waardoor voor iedere woningzoekende iets van zijn/haar gading te vinden is.
Uniek is dat de huurwoningen allemaal nul-op-de-meterwoningen worden. Landelijk gezien behoort Stadlander tot de koploper in de realisatie van nul-op-de-meterwoningen.

Bijzondere rol bouwer
Lithos heeft de opdracht om risicodragend koopwoningen te ontwikkelen én bij te dragen aan de leefbaarheid en economische versterking van de wijk. Dat is van belang voor het ondernemerschap, de vitaliteit, de werkgelegenheid, de veiligheid en de leefbaarheid van de wijk. Tal van activiteiten worden hiertoe georganiseerd, zoals o.a. investeren in groen in de wijk, het beschikbaar stellen van Op de Vijverberg bestaat uit 139 huur- en koopwoningen. Verbetervouchers, schoonmaakacties in de wijk en het samenwerken met sociaal maatschappelijke organisaties in de wijk.

Hoogste punt Op de Vijverberg

Verkoop en informatie
Alle woningen zijn inmiddels verkocht. Van de appartementen zijn de laatste twee onder optie. Hebt u belangstelling voor wonen in deze wijk? Neem dan contact op met Si-No makelaars (085 – 76 00 523) en Van Opstal Grosfeld makelaars (0164 21 70 00) verzorgen de verkoop en Stadlander regelt de verhuur van de huurwoningen. Meer informatie over het project vindt u tevens op www.opdevijverberg.nl.