Hennes de Ridder geeft zijn visie op vernieuwing in de bouw

Om onze klanten optimaal te bedienen, is onze benadering altijd vraaggedreven. Immers, de klant is bij ons koning. Een goed voorbeeld hiervan is Living Building Concept. Deze nieuwe benadering van het levenscyclusbeheer van onze dienstverlening kan tot een aanzienlijke verlaging van de risico’s en transactiekosten leiden. Actief meedenken met onze klant en het aandragen van creatieve oplossingen leidt uiteindelijk tot een gebouw dat qua functie aanpasbaar is aan de onderwijsvisies in de toekomst. Een voorbeeld hiervan is de realisatie van CSC & ROC A12 in Veenendaal, maar ook het Gemini ziekenhuis in Den Helder.

In deze film geeft Hennes de Ridder, bedenker van het Living Building Concept, een heldere toelichting op wat het LBC is, hoe je het kan toepassen en wat je er mee bereikt. Het uitgangspunt is dat je rekening houdt met de veranderende wereld om je heen. Met het LBC kan je goedkoper, sneller en milieuvriendelijker bouwen.

Klik op de link om de film te bekijken.

http://www.debouwvernieuwt.nl/details/kennis?kennis=160