Hart van Vathorst winnaar ABN AMRO Social Award 2016

Zenzo Maatschappelijk Vastgoed heeft als projectontwikkelaar met het project Hart van Vathorst de 2016 editie van de ABN AMRO Social Award ontvangen. Michiel Wijnen ontving de prijs tijdens de Provada Vastgoedbeurs in Amsterdam RAI. ‘De geweldige samenwerking tussen alle betrokken partijen is de belangrijkste factor voor het doen slagen van dit bijzondere project. Alle partijen: de Alliantie, Lomans, Lithos bouw & ontwikkeling, Stichting Sprank, Accolade Zorggroep, Kindercentrum Bzzzonder, GKV Vathorst en wij als Zenzo Maatschappelijk Vastgoed hebben ons met hart en ziel ingezet om dit project tot een succes te maken. Niet voor onszelf maar voor de bewoners, hun vrienden en familie en uiteraard de wijk. De droom die we een aantal jaren voor ogen hadden, is helemaal uitgekomen’, aldus Michiel Wijnen.

2016-06-13-PHOTO-00000093 IMG-20160609-WA0000

Hart van Vathorst is in onze ogen een project waarbij alle kenmerken van maatschappelijke betrokkenheid tot uiting komen, namelijk:

 • De intensieve samenwerking tussen een kerk, twee zorginstellingen en een kindercentrum om in één nieuw gebouw zorg en ontmoeting te realiseren, met en voor elkaar en de wijkbewoners.
 • Het gaat in Hart van Vathorst om het volledig participeren in de samenleving en onderdeel zijn van buurt en wijk, waarbij vrijwilligerswerk een belangrijke rol speelt.
 • De 100% ontwikkeling vanuit de vraagzijde van de betrokken partijen Accolade Zorggroep, Bzzzonder, de GVK en Sprank. De financiering van het kerkgedeelte is tot stand gekomen middels crowdfunding;
 • Zorgverleners worden meer en meer de ondersteuner van cliënten, waarbij de ondersteuning gericht is op een maximale kwaliteit van leven van de cliënt en waarbij de ondersteuning die geboden wordt vraaggericht, vakkundig en van hoge kwaliteit is. Hart van Vathorst geeft hier op diverse manieren invulling aan.
 • Minimaal 100 vrijwilligers hebben hun bijdrage geleverd aan de totstandkoming van Hart van Vathorst;
 • Er zijn diverse initiatieven ontwikkeld door Zenzo, Lomans en de Alliantie om de maatschappelijke betrokkenheid te onderstrepen, zoals de adoptie van het project als leerproject door leerlingen van de naastgelegen school. Concrete activiteiten zijn hiervoor opgezet, zoals het bezichtigen tijdens het bouwproces, het mee metselen, tegelen, etc.
 • Medewerkers van Zenzo en de Alliantie hebben zich ingezet voor opknappen van meubels voor de gemeenschappelijke huiskamer, het inrichten van de gemeenschappelijke tuinen, het mogelijk maken van bezichtigen tijdens het bouwproces door de toekomstige bewoners, etc.
 • Zenzo heeft leerlingen van de Mulock Houwer-school in Amersfoort de kans om een kijkje te nemen op de bouwplaats en hier zelf de handen uit de mouwen te steken.
 • Samen met Eteck  en persoonlijke giften is een duurzame energie-exploitatie opgesteld om zo de garantie voor duurzame energie veilig te stellen.
 • Zowel voor als tijdens de bouw zijn informatieavonden georganiseerd voor wijkbewoners, om kennis te nemen van het initiatief;
 • Eind maart 2016 stelde Hart van Vathorst haar deuren open voor de omgeving en winkeliers, zodat de verbinding met de wijk tastbaarder zou worden.
 • Initiatiefnemers hebben al tijdens de bouw het maandelijkse diner Aan tafel georganiseerd, voor de verbinding met de wijkbewoners.

Met het winnen van de eerste prijs is een geldbedrag gemoeid van 2.500 euro. Dit bedrag wordt volledig aan de gebruikers gedoneerd.