Buitengewoon Zorgzaam voorbeeld samenwerking op symposium Ik – Jij – Wij

Lelie zorggroep organiseert op 3 december in Ede een symposium voor mensen die vanuit hun (kerkelijke) werk – of als vrijwilliger – met de professionele zorg (willen) samenwerken:
De laatste jaren heeft een grote omslag plaatsgevonden in de manier waarop de zorg geregeld is. Iedereen wordt geacht zo lang als mogelijk thuis te wonen en eigen zorg te regelen met familie, vrienden en buren. Vrijwilligersorganisaties krijgen steeds meer verzoeken om hulp te verlenen. En kerken zijn op zoek naar mogelijkheden en initiatieven om de diaconale taken opnieuw vorm te geven. Inmiddels zijn er mooie voorbeelden te noemen van samenwerkingsvormen tussen kerken en zorgorganisaties. Buitengewoon Zorgzaam is een van deze samenwerkingsvormen. Greet Koelewijn zal dit tijdens het symposium toelichten.

Tijdens het symposium van Lelie zorggroep zijn diverse inspirerende lezingen opgenomen met voorbeelden, tips en adviezen voor samenwerking.

Sprekers zijn diverse initiatiefnemers van lokale projecten op het gebied van samenwerking tussen kerk, vrijwilligers en zorgorganisaties, Ds. Panc Vermaat (emeritus predikant), Esmé Wiegman (directeur Nederlandse Patiëntenvereniging), Andries Knevel (presentator EO) en
Kees van der Staaij (fractievoorzitter SGP in de Tweede Kamer).

Het symposium vindt plaats in de Christelijke Hogeschool Ede van 17.00 uur tot 20.15 uur. Een broodmaaltijd maakt deel uit van het programma. Voor meer informatie, het programma en aanmelding: www.leliezorggroep.nl/symposia.

uitn kaart symposium ikjijwij - def. digitaal_01 uitn kaart symposium ikjijwij - def. digitaal_02