Bouwrijp maken locatie Buitengewoon Zorgzaam

Vanaf 30 juni 2014 starten de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de locatie waar Buitengewoon Zorgzaam gebouwd gaat worden. De bouw van dit project staat gepland vanaf begin september a.s. en wordt uitgevoerd door Lithos bouw & ontwikkeling. Voor aanvang van de bouw worden omwonenden door Lithos schriftelijk geïnformeerd over de planning en uitvoering.

Veenweg Door het plangebied loopt tussen de Damespolder en de Veencampus de Veenweg. Deze route wordt gebruikt door langzaam verkeer. In verband met de bouw van Buitengewoon Zorgzaam wordt deze asfaltweg opgebroken. Het langzaam verkeer wordt omgeleid via de Laakboulevard en Wouda. De oorspronkelijke woningen langs de Oude Veenweg kunnen gebruik blijven maken van de ontsluiting via de Damespolder. Voor de omleidingsroute: zie kaartje.

Bouwontsluiting Vanaf de bouwlocatie van Buitengewoon Zorgzaam wordt een bouwweg naar de Laakboulevard gemaakt. Deze bouwontsluiting is indicatief met een groene pijl op het kaartje weergegeven.

Bouwrijp werkzaamheden Voor Buitengewoon Zorgzaam wordt een nieuw rioolstelsel aangelegd. Daarvoor moeten delen van het bestaande fietspad voorlangs de Veencampus worden opgebroken. Deze werkzaamheden worden in de zomervakantie van de scholen uitgevoerd. De twee eiken nabij de Ameliapolder blijven behouden. De overige bomen op de locatie worden gekapt. Verder wordt het tijdelijke fiets- en voetpad vanaf de Ameliapolder naar de Veencampus opgebroken. De toegang voor langzaam verkeer vanaf Ameliapolder via de Beijerink naar de Veencampus blijft toegankelijk.

Planning De bovenstaande werkzaamheden worden uitgevoerd: – Van 30 juni t/m 4 juli wordt de bouwinrit naar de Laakboulevard gemaakt. Ook wordt de omleidingsroute voor langzaam verkeer van de Veenweg voorbereid. – Op 7 juli wordt de omleiding voor het langzaam verkeer van de Veenweg ingesteld. – Van 7 t/m 11 juli wordt het asfalt van de Veenweg tussen de Damespolder en de Veencampus  verwijderd. – Van 14 juli t/m 1 augustus wordt het riool rond de bouwlocatie van Buitengewoon Zorgzaam aangebracht en worden de bomen gekapt. Het tijdelijk fiets- en voetpad tussen de Ameliapolder en de Veencampus wordt in de periode van 21 juli tot en met 1 augustus opgebroken (zomervakantie scholen).

Werkzaamheden Velden 2C