Bouw ontmoetingscentrum Zeist-Oost officieel van start

Donderdag 9 januari 2014 gaven wethouders Bodes de Vries en Joke Leenders van de gemeente Zeist, Rob Wassenberg bestuurder bij Seyster Veste en gedeputeerde provincie Utrecht, Ralph de Vries het officiële startschot voor de bouw van het ontmoetingscentrum Zeist Oost, ofwel de Multifunctionele Accommodatie. Dit deden zij door het projectbord te onthullen samen met cliënten van Abrona die straks gaan wonen boven het centrum. Seyster Veste en Zenzo Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelen het project, waarbij Lithos Bouw en Ontwikkeling uit Amersfoort verantwoordelijk is voor de uitvoering van het bouwproces. De bouwactiviteiten startten eind 2013 en de oplevering van het gebouw gelegen aan Hoog Kanje is gepland begin 2015. De bouw van het ontmoetingscentrum wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie Utrecht.

Ontmoeten en meer
Het ontmoetingscentrum is een plek gericht op zorg&welzijn, zelfontplooiing en ontmoeting voor alle inwoners van Zeist-Oost. Leerlingen van het Christelijk College Zeist kunnen er een vak leren, wijkbewoners kunnen er terecht voor advies en informatie, de woningen boven het centrum is thuis voor 42 cliënten van Abrona. Het gezondheidscentrum met drie huisartsen, een apotheek, twee fysiotherapiepraktijken en een praktijk voor oefentherapie Mensendieck en de muziekschool Backstage zijn vaste huurders. In de kelder zijn de gymnastieklokalen voor de basisscholen en wijksportorganisaties gepland. En dat alles in combinatie met een gezellig eetcafé, voor een lekkere hap in een goede sfeer.

Voorzieningencampus in het nieuwe Kerckebosch
Kerckebosch wordt een ‘levensloopgeschikte’ wijk met als doel dat bewoners zo comfortabel en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Naast de nieuwe woningen spelen de nieuwe en verbeterde voorzieningen hierbij een belangrijke rol. In het hart van de nieuwe wijk komt de voorzieningenzone (Campus Kerckebosch) met o.a. de Brede School, het Christelijk College Zeist en school voor speciaal basisonderwijs De Stuifheuvel. Het ontmoetingscentrum is het middelpunt van Campus Kerckebosch.

Wijkvernieuwing Kerckebosch Zeist
Kerckebosch wordt de komende jaren vernieuwd. De gemeente Zeist en woningcorporatie Seyster Veste werken samen aan het levensloopgeschikt maken van deze wijk. Nieuwe of verbeterde voorzieningen komen in een bosrijke wijk waarin 800 – 1000 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types worden ontwikkeld, waaronder ten minste 45 prachtige vrije kavels. Voor de uitvoering van de plannen richtten de gemeente en Seyster Veste de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) op.