Keurmerkbijeenkomst 2012 in het teken van transparantie woningbouw

Amersfoort, 15 maart 2012, Gisteren, 14 maart 2012, hebben 55 bouwondernemingen het Keurmerk Klantgericht Bouwen ontvangen waaronder het in Amersfoort gevestigde Lithos bouw & ontwikkeling. Lithos kreeg voor de achtste keer het Keurmerk! Met het verkrijgen van het certificaat heeft Lithos ook in 2011 bewezen de kwaliteit van de woningen en de dienstverlening aan haar kopers goed op orde te hebben. Daarmee onderscheidt Lithos zich vooral op het gebied van het contact naar de kopers tijdens de bouwfase, maar ook in de opleverfase scoort Lithos veel beter dan het gemiddelde.

Deze onderscheiden bouwondernemers leveren hun nieuwbouwhuizen nog beter af en bieden hun klanten een betere dienstverlening dan de gemiddelde bouwonderneming.

Klantgerichte bouwbedrijven leverden hun nieuwe woningen in 2011 op met gemiddeld 10,4 opleveringsgebreken. Dat is opnieuw een verbetering ten opzichte van het jaar ervoor. In 2010 werden gemiddeld 10,7 gebreken per woning genoteerd, in 2009 waren dat er nog 14,8. Het landelijk gemiddelde daalde ook iets, van 14,9 naar 14,7.

Dienstverlening bouw schommelt rond de 7
Klantgerichte Bouwers kregen als rapportcijfer een 6,8 van nieuwbouwkopers voor de kwaliteit van de dienstverlening. In 2010 was dat een 7,2. Dit rapportcijfer laat de klantwaardering zien voor de algemene organisatie van het bouwproces, de verkoopinformatie, de bouw en de oplevering.

Daarmee scoren Klantgerichte Bouwondernemers beter dan niet aangesloten bedrijven, die gemiddeld een 6,5 scoren.

Transparantie woningbouw
Klantgericht Bouwen heeft gekozen voor transparantie van de bouwprestaties van alle bouwbedrijven in de nieuwbouwkoopsector en zal rond de bouwvak 2012 de vergelijkingswebsite www.bouwprestaties.nl lanceren. De site vergelijkt de prestaties van bij SKB aangesloten bouwbedrijven én van niet bij SKB aangesloten bedrijven. Het initiatief wordt branchebreed gesteund.

Hoe werkt SKB?
Kopers geven een rapportcijfer voor hun ervaringen wat betreft de bouw, verkoop en oplevering van hun nieuwe woning. Alleen bouwers die op alle onderdelen bovengemiddeld presteren, komen in aanmerking voor het Keurmerk Klantgericht Bouwen.

Het Keurmerk Klantgericht Bouwen wordt verstrekt door de in 2003 opgerichte Stichting Klantgericht Bouwen (SKB). Door continu te meten geeft de SKB inzicht in de kwaliteit van de bouwondernemingen. Met de uitkomsten van de metingen kunnen aangesloten bedrijven hun bedrijfsprocessen verbeteren.

In 2011 namen 110 bedrijven deel aan Klantgericht Bouwen. Gezamenlijk meldden zij ruim 5.300 koopwoningen aan, wat neerkomt op ongeveer 20% van de totale jaarlijkse nieuwbouw in Nederland.