Living Building Concept

Om onze klanten optimaal te bedienen, is onze benadering altijd vraaggedreven. Immers, de klant is bij ons koning. Een goed voorbeeld hiervan is Living Building Concept. Deze nieuwe benadering van het levenscyclusbeheer van onze dienstverlening kan tot een aanzienlijke verlaging van de risico’s en transactiekosten leiden. Actief meedenken met onze klant en het aandragen van creatieve oplossingen leidt uiteindelijk tot een gebouw dat qua functie aanpasbaar is aan de onderwijsvisies in de toekomst. Een voorbeeld hiervan is de realisatie van CSC & ROC A12 in Veenendaal. Een school die volledig is gebouwd volgens het Living Building Concept. Een levend gebouw dat nu, maar zeker ook in de verre toekomst voldoet aan de behoeften van onze klant en indien gewenst aanpasbaar aan andere gebruikersfuncties, zoals kantoren of woningen.