Nieuw-Loosdrecht, Ter Sype

Aan de zuidrand van Nieuw-Loosdrecht ontwikkelt Lithos in nauwe samenwerking met de gemeente Wijdemeren de nieuwbouwwijk Ter Sype. Onlangs is besloten dat de gemeente Wijdemeren samen met Lithos het bestemmingsplan in procedure brengt voor een eerste bouwfase van circa 70 woningen.

ter_sypeBelangrijk kenmerk van de nieuwe woonwijk is dat deze zorgvuldig zal worden ingepast in de bestaande landschappelijke structuur, zodat een verantwoorde beheerste overgang ontstaat tussen landschap en bebouwing. Het water wordt als ruimtelijk structurerend en sfeerbepalend element binnen de wijk gebruikt. Dit refereert tevens aan de sfeer die Loosdrecht naar buiten toe uitademt. In het plan is in differentiatie van de woonsferen en woningtypen voorzien. Als alles conform planning verloopt start de verkoop eind 2017 en start de realisatie medio 2018.

Belangstelling?
U kunt zich al inschrijven voor dit project zodat u op de hoogte blijft van de actuele ontwikkelingen. Klik op deze link om u direct in te schrijven.