Gebiedsontwikkeling

Lithos is bij gebiedsontwikkeling de juiste partner voor overheden. Omdat we de taal hebben leren spreken van alle  betrokken partijen en onze weg weten te vinden in het vaak ingewikkelde web van procedures en wet- en regelgeving. Als een spin in dat web, de input van betrokkenen een plaats gevend binnen de kaders, randvoorwaarden, wensen en budgetten van de regisserende overheid.

Wij ontzorgen in dit krachtenveld, nemen werk uit handen zonder dat die regie verloren gaat. Geven architectuur, milieu, duurzaamheid en het creëren van een prettig woon/werkklimaat de plek die het toekomt in het geheel. Ongeacht of het gaat om de ontwikkeling, bouw en inpassing van een nieuw kantoorpand, de herontwikkeling van een binnenstedelijke locatie of de integrale gebiedsontwikkeling van nieuwbouw cq. een bedrijventerrein in het buitengebied! Flexibel, creatief, realistisch, integraal. Indien gewenst vanaf de allerprilste planvorming tot en met de daadwerkelijke realisatie. Maar te allen tijde vanuit onze core business: ontwikkelen én bouwen.

Lithos wint NEPROM prijs gebiedsontwikkeling met ontwikkeling Newport Nesselande

“Dit is échte projectontwikkeling: vanuit het niets een plek maken met identiteit en kwaliteit. Een plek bovendien die niet alleen voor de bewoners een prettige dagelijkse leefomgeving betekent, maar voor de gehele Rotterdamse regio een nieuwe bestemming vormt. ‘Na het werk met de kinderen nog even naar het strand’ – dat kan lang niet overal. De keuze voor het ‘badplaats’-concept is gedurfd en is door de crisis heen vastgehouden. Waarvoor alle lof.” juryrapport NEPROM prijs 2011 over woon-, winkel- en verblijfsgebied Newport Nesselande

Lithos_ondernemingsplan_28