Loading...

DE HOEF- HOOGERHEIDE

Eeuwenlang was Hoogerheide het toonbeeld van een klassiek dorp. Nog tot het midden van de twintigste eeuw overheerste het agrarische karakter. Maar als zo veel kleine dorpen werd ook Hoogerheide opgestuwd in de vaart der volkeren. Agrarisch land werd modern bedrijventerrein. Op de oude akkers en weilanden verrezen nieuwe woonwijken.

De ligging van deze woningen is prachtig, tegen de ecologische zone aan, vrij en toch in de directe nabijheid van het dorp.

Twee delen

De Hoef bestaat uit twee delen: een natuurgebied van grote ecologisch waarde in het noorden met de bestaande bospercelen als uitlopers in het bebouwde deel van De Hoef, en het woongebied van De Hoef zelf. De bebouwing van De Hoef begint aan de zuidkant direct grenzend aan de dorpskern van Hoogerheide. Naarmate verder richting het natuurgebied wordt gebouwd, neemt de bebouwingsdichtheid af. Door de woningen om de bosrand heen te bouwen en omgekeerd het bos via uitlopers in de wijk te brengen, ontstaat er een vloeiende overgang naar het natuurgebied in het noordelijke deel.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project? Gert van Uffelen (033-453 59 59) wil je er graag meer over vertellen.

DE HOEF IN BEELD

MEER PROJECTEN